Energiingenjör

Vi hoppas och är övertygade om att du kommer att trivas under dina tre studieår här. Under dessa år kommer du att lägga grunden för din framtida yrkeskarriär som energiingenjör och vi har en hög ambition om att det du lär dig har en stor relevans för ditt kommande yrke. Den pågående omställningen till förnybara energikällor i vårt samhälle och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik.

Under vägens gång kommer du också att få en inblick i den forskning som vi bedriver inom energiåtervinning och som också är ett av högskolans mest framgångsrika forskningsområden. Kanske kommer du själv att nyttiggöra resultaten från denna forskning i ditt arbete som ingenjör eller rent av själv kanske fortsätta med forskarstudier hos oss.

Peter Ahlström
Programansvarig

 

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat  i vecka 35).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENI15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Peter Ahlström

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Akademiskt skrivande

Kursinformation för Akademiskt skrivande
Anmälningskod: E54V8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Akademiskt skrivande

Kursinformation för Akademiskt skrivande
Anmälningskod: E54V8
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: E55V8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 19 mars - 3 juni

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: E55V8
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 19 mars - 3 juni

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: E53V8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: E53V8
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Hösten 2017

CAD för VVS-installationer

Kursinformation för CAD för VVS-installationer
Anmälningskod: E56H7
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Elanläggnings- och och reläskyddsteknik

Kursinformation för Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
Anmälningskod: E59H7
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet

Kursinformation för Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
Anmälningskod: E96H7
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Industriell energihushållning

Kursinformation för Industriell energihushållning
Anmälningskod: E57H7
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Kraftelektronik

Kursinformation för Kraftelektronik
Anmälningskod: E58H7
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Kraftelektronik

Kursinformation för Kraftelektronik
Anmälningskod: E97H7
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Mätteknik och mätvärdesanalys

Kursinformation för Mätteknik och mätvärdesanalys
Anmälningskod: E80H7
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Våren 2017

El-CAD och ritteknik

Kursinformation för El-CAD och ritteknik
Anmälningskod: R34V7
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Elkretsanalys

Kursinformation för Elkretsanalys
Anmälningskod: R33V7
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Fjärrvärme

Kursinformation för Fjärrvärme
Anmälningskod: R22V7
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Förbränningsteknik

Kursinformation för Förbränningsteknik
Anmälningskod: R25V7
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Hållbar utveckling

Kursinformation för Hållbar utveckling
Anmälningskod: R38V7
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Hållbar utveckling

Kursinformation för Hållbar utveckling
Anmälningskod: R38V7
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Ventilations - och uppvärmningssystem II

Kursinformation för Ventilations - och uppvärmningssystem II
Anmälningskod: R24V7
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Hösten 2016

Styr- och reglerteknik

Kursinformation för Styr- och reglerteknik
Anmälningskod: R29H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Tillämpad matematik och statistik

Kursinformation för Tillämpad matematik och statistik
Anmälningskod: R09H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Ventilation och uppvärmningssystem 1

Kursinformation för Ventilation och uppvärmningssystem 1
Anmälningskod: R34H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Våren 2016

Grundläggande mekanik och hållfasthetslära

Kursinformation för Grundläggande mekanik och hållfasthetslära
Anmälningskod: A152V
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Linjär algebra och differentialekvationer

Kursinformation för Linjär algebra och differentialekvationer
Anmälningskod: A215V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Hösten 2015

Förnyelsebar energi

Kursinformation för Förnyelsebar energi
Anmälningskod: C83H5
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Introduktion Energiteknik

Kursinformation för Introduktion Energiteknik
Anmälningskod: C92H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
Anmälningskod: C97H5
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari