Industriell ekonomi - affärsingenjör

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00 Läs mer på studentkårens webbplats (extern länk)
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat  i vecka 35).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIAF15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontaktperson Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Examensarbete i Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E90V8
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E90V8
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Mekaniska konstruktioner

 • Kursinformation för Mekaniska konstruktioner
 • Anmälningskod: E10V8
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 18 mars

Produktionssimulering

 • Kursinformation för Produktionssimulering
 • Anmälningskod: E12V8
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 mars - 3 juni

Hösten 2017

Byggnadsprojekt

 • Kursinformation för Byggnadsprojekt
 • Anmälningskod: E65H7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ:
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Grundläggande statistik med regressionsanalys

 • Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
 • Anmälningskod: E02H7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Materialplanering och styrning på grundnivå

 • Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
 • Anmälningskod: E70H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Produktutveckling

 • Kursinformation för Produktutveckling
 • Anmälningskod: E72H7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

 • Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
 • Anmälningskod: E71H7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Styrning av försörjningskedjor & Inköp

 • Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor & Inköp
 • Anmälningskod: E69H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Våren 2017

Fastighetsförvaltning

 • Kursinformation för Fastighetsförvaltning
 • Anmälningskod: E17V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Fastighetsförvaltning

 • Kursinformation för Fastighetsförvaltning
 • Anmälningskod: E17V7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Fastighetsförvaltning

 • Kursinformation för Fastighetsförvaltning
 • Anmälningskod: E17V7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Lean Management

 • Kursinformation för Lean Management
 • Anmälningskod: E34V7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Lean Management

 • Kursinformation för Lean Management
 • Anmälningskod: E19V7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Mätningsteknik

 • Kursinformation för Mätningsteknik
 • Anmälningskod: R09V7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Operationsanalys

 • Kursinformation för Operationsanalys
 • Anmälningskod: E33V7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Operationsanalys

 • Kursinformation för Operationsanalys
 • Anmälningskod: E33V7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Operativ verksamhetsstyrning

 • Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
 • Anmälningskod: E16V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Operativ verksamhetsstyrning

 • Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
 • Anmälningskod: E16V7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Operativ verksamhetsstyrning

 • Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
 • Anmälningskod: E16V7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Tillverkningsmetoder

 • Kursinformation för Tillverkningsmetoder
 • Anmälningskod: E32V7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Tillverkningsmetoder

 • Kursinformation för Tillverkningsmetoder
 • Anmälningskod: E32V7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Hösten 2016

Byggnadsteknik

 • Kursinformation för Byggnadsteknik
 • Anmälningskod: E09H6
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Grundläggande statistik med regressionsanalys

 • Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
 • Anmälningskod: E08H6
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Kvalitet och ledningssystem

 • Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
 • Anmälningskod: E02H6
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Kvalitet och ledningssystem

 • Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
 • Anmälningskod: E02H6
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Logistikens verktyg och metoder

 • Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
 • Anmälningskod: E27H6
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Logistikens verktyg och metoder

 • Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
 • Anmälningskod: E27H6
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Produktion I

 • Kursinformation för Produktion I
 • Anmälningskod: E29H6
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Produktionsteknik

 • Kursinformation för Produktionsteknik
 • Anmälningskod: E44H6
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Våren 2016

Datorstödd konstruktion

 • Kursinformation för Datorstödd konstruktion
 • Anmälningskod: A180V
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 20 mars

Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: A130V
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 mars - 5 juni

Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: A130V
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 mars - 5 juni

Introduktion till Byggteknik med Ritteknik

 • Kursinformation för Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
 • Anmälningskod: A109V
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 20 mars

Introduktion till vetenskapsteori och metod

 • Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
 • Anmälningskod: A132V
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 mars - 5 juni

Introduktion till vetenskapsteori och metod

 • Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
 • Anmälningskod: A132V
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 mars - 5 juni

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: A212V
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 20 mars

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: A212V
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 20 mars

Hösten 2015

Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys

 • Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys
 • Anmälningskod: C72H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: C98H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 november - 17 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

 • Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
 • Anmälningskod: C71H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november