Industriell ekonomi - affärsingenjör

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00 Läs mer på studentkårens webbplats (extern länk)
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat  i vecka 35).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIAF15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontaktperson Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E90V8
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E90V8
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Mekaniska konstruktioner

Kursinformation för Mekaniska konstruktioner
Anmälningskod: E10V8
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Produktionssimulering

Kursinformation för Produktionssimulering
Anmälningskod: E12V8
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 19 mars - 3 juni

Hösten 2017

Byggnadsprojekt

Kursinformation för Byggnadsprojekt
Anmälningskod: E65H7
Gruppnamn: Bygg
Typ:
Period: 30 oktober - 14 januari

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E02H7
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E70H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Produktutveckling

Kursinformation för Produktutveckling
Anmälningskod: E72H7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E71H7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Styrning av försörjningskedjor & Inköp

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor & Inköp
Anmälningskod: E69H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Våren 2017

Fastighetsförvaltning

Kursinformation för Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: E17V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Fastighetsförvaltning

Kursinformation för Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: E17V7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Fastighetsförvaltning

Kursinformation för Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: E17V7
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Lean Management

Kursinformation för Lean Management
Anmälningskod: E34V7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Lean Management

Kursinformation för Lean Management
Anmälningskod: E19V7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Mätningsteknik

Kursinformation för Mätningsteknik
Anmälningskod: R09V7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Operationsanalys

Kursinformation för Operationsanalys
Anmälningskod: E33V7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Operationsanalys

Kursinformation för Operationsanalys
Anmälningskod: E33V7
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E16V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E16V7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E16V7
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Tillverkningsmetoder

Kursinformation för Tillverkningsmetoder
Anmälningskod: E32V7
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Tillverkningsmetoder

Kursinformation för Tillverkningsmetoder
Anmälningskod: E32V7
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Hösten 2016

Byggnadsteknik

Kursinformation för Byggnadsteknik
Anmälningskod: E09H6
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E08H6
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: E02H6
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: E02H6
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: E27H6
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: E27H6
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Produktion I

Kursinformation för Produktion I
Anmälningskod: E29H6
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Produktionsteknik

Kursinformation för Produktionsteknik
Anmälningskod: E44H6
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Våren 2016

Datorstödd konstruktion

Kursinformation för Datorstödd konstruktion
Anmälningskod: A180V
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Industriell ekonomi

Kursinformation för Industriell ekonomi
Anmälningskod: A130V
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Industriell ekonomi

Kursinformation för Industriell ekonomi
Anmälningskod: A130V
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Introduktion till Byggteknik med Ritteknik

Kursinformation för Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
Anmälningskod: A109V
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: A132V
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: A132V
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: A212V
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: A212V
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Hösten 2015

Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys

Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys
Anmälningskod: C72H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: C98H5
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: C71H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november