Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Blivande högskoleingenjör inom arbetsorganisation och ledarskap - välkommen!

Du har valt att utbilda dig till en spännande blandning av teknik och ledarskap - grattis!
Vi ser fram emot att under tre år ge dig en skjuts ut i yrkeslivet. Förutom arbetsorganisation och ledarskap studerar du kärnämnen som industriell ekonomi och logistik. Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Med hopp om att du skall trivas på vår högskola - vi ses!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat  i vecka 35).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: TGIEO
Programtillfälleskod: TGIAL15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E90V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E70H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Organisation och ledarskap

Kursinformation för Organisation och ledarskap
Anmälningskod: E73H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E71H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Styrning av försörjningskedjor & Inköp

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor & Inköp
Anmälningskod: E69H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Våren 2017

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E16V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Hösten 2016

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E08H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: E02H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: E27H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Våren 2016

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: A132V
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: A212V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Hösten 2015

Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys

Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys
Anmälningskod: C75H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: C98H5
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: C76H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november