Industriell ekonomi - logistikingenjör

Välkommen till Logistikingenjörsprogrammet!

Logistik är något som nästan alla företag arbetar med i liten eller större skala. Som logistiker kommer du att ha möjlighet att jobba nära både kunder och leverantörer.

Du kommer att gå en utbildning som öppnar vägen till yrken där det händer mycket varje arbetsdag. Du kommer att ha chans att arbeta globalt. 

Utbildningen skall ge dig en teoretisk och praktisk grund att stå på. Kurserna du läser är allt från grundläggande logistik via styrning av försörjningskedjor till att mot slutet av utbildningen specialisera dig ännu mer inom logistiken. Detta innebär dels en fördjupning inom distribution speciellt kopplat till den växande e-handeln och dels en kurs som kopplar samman forskning och tillämpning inom logistik samt belyser problematiken med förändringsarbete. Många av kurserna innehåller även arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv.

Mats Nilhag
Utbildningsansvarig

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat  i vecka 35).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: TGIEL
Programtillfälleskod: TGILO15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mats Nilhag

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Distribution och e-handel

Kursinformation för Distribution och e-handel
Anmälningskod: E20V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E90V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Logistiska teorier och deras tillämpning

Kursinformation för Logistiska teorier och deras tillämpning
Anmälningskod: E74H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E70H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E71H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Styrning av försörjningskedjor & Inköp

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor & Inköp
Anmälningskod: E69H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Våren 2017

Marknadsföring för ingenjörer

Kursinformation för Marknadsföring för ingenjörer
Anmälningskod: E38V7
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Mekaniska konstruktioner

Kursinformation för Mekaniska konstruktioner
Anmälningskod: E37V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E16V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Hösten 2016

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E08H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: E02H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: E27H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Våren 2016

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: A132V
Typ: Obl.
Period: 21 mars - 5 juni

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: A212V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Projektarbete inom logistik med projektteknik

Kursinformation för Projektarbete inom logistik med projektteknik
Anmälningskod: A143V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 20 mars

Hösten 2015

Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys

Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys
Anmälningskod: C73H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: C98H5
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: C74H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november