Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

Välkommen till magisterutbildningen i byggteknik -hållbart samhällsbyggande!

Som ny magisterstudent är du välkommen till en utbildning som ger dig kunskap inom hållbarhetsaspekter i byggande, kunskap som företag och kommuner efterfrågar. Utbildningen ger inblick i stadsutvecklingsprojekt med anknytning till miljö-, ekonomi och sociala aspekter och förmedlar kunskap om bl a certifieringssystem och livcyckelanalys och vikten med systemtänkande och tvärvetenskaplighet för att hitta hållbara lösningar.

Vi ses!

Agnes Nagy
Utbildningsansvarig 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: KMBYG
Programtillfälleskod: KMBYG15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Agnes Nagy

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Examensarbete i magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

 • Kursinformation för Examensarbete i magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande
 • Anmälningskod: A159V
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 5 juni

Klassningssystem för byggnader och hållbara städer

 • Kursinformation för Klassningssystem för byggnader och hållbara städer
 • Anmälningskod: A160V
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 mars - 5 juni

Resurseffektivt byggande: LCA, LCC

 • Kursinformation för Resurseffektivt byggande: LCA, LCC
 • Anmälningskod: A161V
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 20 mars

Hösten 2015

Byggnaden som system

 • Kursinformation för Byggnaden som system
 • Anmälningskod: C57H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter

 • Kursinformation för Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter
 • Anmälningskod: C56H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM

 • Kursinformation för Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM
 • Anmälningskod: C91H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 november - 17 januari

Robusta försörjningssystem

 • Kursinformation för Robusta försörjningssystem
 • Anmälningskod: C90H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 november - 17 januari