Magisterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

Välkommen till magisterutbildningen i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor!

Som ny magisterstudent är du välkommen till en utbildning som ger dig en helhetsbild av den textila värdekedjan och är inriktad mot utveckling, innovation och ledarskap. Efter genomförd utbildning kommer du som student att ha utvecklat en förmåga att integrera kunskap inlärd under hela utbildningen, kunna vidareutveckla kunskap om den textila värdekedjan samt kunna identifiera, beskriva, analysera och lösa komplexa och verklighetsbaserade problem inom den textila sektorn.

/Jenny Balkow utbildningsledare

Schema

Till schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: TASTA
Programtillfälleskod: TASTA15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Olga Chkanikova

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Examensarbete i textilt management

 • Kursinformation för Examensarbete i textilt management
 • Anmälningskod: A52V6
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Konsten att bedriva affärer

 • Kursinformation för Konsten att bedriva affärer
 • Anmälningskod: A32V6
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 februari - 27 mars

Vetenskaplig metodik och kommunikation

 • Kursinformation för Vetenskaplig metodik och kommunikation
 • Anmälningskod: A29V6
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 februari

Hösten 2015

Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå

 • Kursinformation för Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå
 • Anmälningskod: D05H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

Logistik och efterfrågestyrda system

 • Kursinformation för Logistik och efterfrågestyrda system
 • Anmälningskod: D15H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn

 • Kursinformation för Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
 • Anmälningskod: D48H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari

Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling

 • Kursinformation för Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
 • Anmälningskod: D44H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari