Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Välkommen

Som ny student är du varmt välkommen till vårt Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning.  Här kan du läsa vårt välkomstbrev

Terminsstart

Terminen startar 31 augusti.

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD115h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Helena Francke
Programansvarig Mikael Gunnarsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport BMBD115h 31IBF1 32IBF1 HT15.pdf

Kursrapport BMBD115h 32IAI1 VT16.pdf

Kursrapport BMBD115h 32IUP1 VT17.pdf

Kursrapport MADI15 Vetenskaplig publicering HT15.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Masteruppsats, distans

Kursinformation för Masteruppsats, distans
Anmälningskod: B32V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2016

Forskningsmetoder, distans

Kursinformation för Forskningsmetoder, distans
Anmälningskod: B54H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 15 januari

Informationsåtkomst

Kursinformation för Informationsåtkomst
Anmälningskod: B56H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Verksamhetsförlagt projektarbete

Kursinformation för Verksamhetsförlagt projektarbete
Anmälningskod: B55H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Våren 2016

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
Anmälningskod: C129V
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 22 mars

Digitala referens- och katalogtjänster 1

Kursinformation för Digitala referens- och katalogtjänster 1
Anmälningskod: C109V
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 22 mars

Digitala referens- och katalogtjänster 2

Kursinformation för Digitala referens- och katalogtjänster 2
Anmälningskod: C116V
Typ: Valbar
Period: 23 mars - 5 juni

E-boken: distribution och läsning

Kursinformation för E-boken: distribution och läsning
Anmälningskod: C104V
Typ: Valbar
Period: 18 januari - 22 mars

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
Anmälningskod: C118V
Typ: Valbar
Period: 23 mars - 5 juni

Litteraturförmedling på bibliotek

Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek
Anmälningskod: C135V
Typ: Valbar
Period: 23 mars - 5 juni

Hösten 2015

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B59H5
Typ:
Period: 31 augusti - 4 november

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B55H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 november

Introduktion till kunskapsorganisation

Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
Anmälningskod: B56H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 november

Klassifikation och informationsutvinning

Kursinformation för Klassifikation och informationsutvinning
Anmälningskod: B61H5
Typ: Obl.
Period: 5 november - 17 januari

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B57H5
Typ: Obl.
Period: 5 november - 17 januari

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: B60H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 4 november

XML och kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B58H5
Typ: Valbar
Period: 5 november - 17 januari