Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Välkommen

Som ny student är du varmt välkommen till vårt Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning.  Här kan du läsa vårt välkomstbrev

Terminsstart

Terminen startar 31 augusti.

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD115h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Utbildningen ges på helfart och distans med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. Det förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Helena Francke
Programansvarig Mikael Gunnarsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport BMBD115h 31IBF1 32IBF1 HT15.pdf

Kursrapport BMBD115h 32IAI1 VT16.pdf

Kursrapport BMBD115h 32IUP1 VT17.pdf

Kursrapport MADI15 Vetenskaplig publicering HT15.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Masteruppsats, distans

 • Kursinformation för Masteruppsats, distans
 • Anmälningskod: B32V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2016

Forskningsmetoder, distans

 • Kursinformation för Forskningsmetoder, distans
 • Anmälningskod: B54H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Informationsåtkomst

 • Kursinformation för Informationsåtkomst
 • Anmälningskod: B56H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Verksamhetsförlagt projektarbete

 • Kursinformation för Verksamhetsförlagt projektarbete
 • Anmälningskod: B55H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Våren 2016

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

 • Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
 • Anmälningskod: C129V
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 22 mars

Digitala referens- och katalogtjänster 1

 • Kursinformation för Digitala referens- och katalogtjänster 1
 • Anmälningskod: C109V
 • Typ: Valbar
 • Period: 18 januari - 22 mars

Digitala referens- och katalogtjänster 2

 • Kursinformation för Digitala referens- och katalogtjänster 2
 • Anmälningskod: C116V
 • Typ: Valbar
 • Period: 23 mars - 5 juni

E-boken: distribution och läsning

 • Kursinformation för E-boken: distribution och läsning
 • Anmälningskod: C104V
 • Typ: Valbar
 • Period: 18 januari - 22 mars

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

 • Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
 • Anmälningskod: C118V
 • Typ: Valbar
 • Period: 23 mars - 5 juni

Litteraturförmedling på bibliotek

 • Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek
 • Anmälningskod: C135V
 • Typ: Valbar
 • Period: 23 mars - 5 juni

Hösten 2015

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
 • Anmälningskod: B59H5
 • Typ:
 • Period: 31 augusti - 4 november

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
 • Anmälningskod: B55H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 4 november

Introduktion till kunskapsorganisation

 • Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
 • Anmälningskod: B56H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 4 november

Klassifikation och informationsutvinning

 • Kursinformation för Klassifikation och informationsutvinning
 • Anmälningskod: B61H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 november - 17 januari

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

 • Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
 • Anmälningskod: B57H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 november - 17 januari

Vetenskaplig publicering

 • Kursinformation för Vetenskaplig publicering
 • Anmälningskod: B60H5
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 4 november

XML och kontrollerade vokabulärer

 • Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
 • Anmälningskod: B58H5
 • Typ: Valbar
 • Period: 5 november - 17 januari