Sjuksköterskeutbildning

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Kristina Nässén
Programansvarig Eva Fransson
Programadministratör Maria Jonsson
Programadministratör Yvonne Samuelsson

Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev gsjuk15 h.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Slutexaminationer i klinisk omvårdnad

Kursinformation för Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
Anmälningskod: W24V8
Typ: Obl.
Period: 12 februari - 3 juni

Vetenskaplig teori och metod

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod
Anmälningskod: W22V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 februari

Hösten 2017

Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W21H7
Typ: Obl.
Period: 18 december - 14 januari

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: W18H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 1 oktober

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: W19H7
Typ: Obl.
Period: 2 oktober - 5 november

Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
Anmälningskod: W20H7
Typ: Obl.
Period: 13 november - 17 december

Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa

Kursinformation för Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
Anmälningskod: W12H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 1 oktober

Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa

Kursinformation för Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
Anmälningskod: W13H7
Typ: Obl.
Period: 9 oktober - 12 november

Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa

Kursinformation för Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
Anmälningskod: W14H7
Typ: Obl.
Period: 13 november - 17 december

Våren 2017

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W10V7
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 3 april - 4 juni

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W08V7
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W11V7
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 3 april - 4 juni

Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W09V7
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W07H6
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2016

Farmakologi och läkemedelsräkning

Kursinformation för Farmakologi och läkemedelsräkning
Anmälningskod: W06H6
Typ: Obl.
Period: 10 oktober - 20 november

Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W05H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 9 oktober

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
Anmälningskod: W07H6
Typ: Obl.
Period: 21 november - 15 januari

Våren 2016

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
Anmälningskod: B03V6
Gruppnamn: A
Typ: Obl.
Period: 8 februari - 5 juni

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad

Kursinformation för Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
Anmälningskod: B03V6
Gruppnamn: B
Typ: Obl.
Period: 8 februari - 5 juni

Mikrobiologi och vårdhygien

Kursinformation för Mikrobiologi och vårdhygien
Anmälningskod: B10V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 7 februari

Hösten 2015

Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Kursinformation för Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
Anmälningskod: F02H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november