Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: GAMBU
Programtillfälleskod: GAMBU15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Campusstudier i Borås och verksamhetsförlagd utbildning i Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anders Bremer
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari

Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård och AMB.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård
Anmälningskod: B37V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 5 juni

Hösten 2015

Prehospital akutsjukvård vid trauma

Kursinformation för Prehospital akutsjukvård vid trauma
Anmälningskod: F29H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Vetenskaplig teori och metod

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod
Anmälningskod: F31H5
Typ: Obl.
Period: 30 november - 17 januari

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård

Kursinformation för Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård
Anmälningskod: F30H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 29 november