Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Biträdande programansvarig Lena Hedegärd

Programansvarig Thomas Eriksson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev Anestesiutb. och kursen Anestesiologi.pdf

Välkomstbrev Anestesiutb. och kursen Perioperativ inriktn anestesisjukv. 1.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
Anmälningskod: B39V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 5 juni

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

Kursinformation för Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
Anmälningskod: B38V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 5 juni

Hösten 2015

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

Kursinformation för Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
Anmälningskod: F32H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Vetenskaplig teori och metod

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod
Anmälningskod: F31H5
Typ: Obl.
Period: 30 november - 17 januari