Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Berit Lindahl
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev IVAutb Intensivvårdsteknik.pdf

Välkomstbrev IVA-utb och Vårdande bedömning intensivvård.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2016

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot intensivvård
Anmälningskod: B30V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 5 juni

Omvårdnad inom intensivvård

Kursinformation för Omvårdnad inom intensivvård
Anmälningskod: B29V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 5 juni

Hösten 2015

Intensivvårdsteknik

Kursinformation för Intensivvårdsteknik
Anmälningskod: F34H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Vetenskaplig teori och metod

Kursinformation för Vetenskaplig teori och metod
Anmälningskod: F31H5
Typ: Obl.
Period: 30 november - 17 januari

Vårdande bedömning inom intensivvård

Kursinformation för Vårdande bedömning inom intensivvård
Anmälningskod: F35H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 29 november