Textilekonomutbildning

Välkommen till Textilekonomutbildningen!

Som ny student är du varmt välkommen till textilekonomutbildningen som kommer att ge dig kunskaper om den textila tillverkningen och fördjupad kunskap inom företagsekonomi och marknadsföring. Utbildningen förbereder dig på ett arbete i den textila värdekedjan, såväl nationellt som internationellt.

Martin Behre, utbildningsledare

Utbildningsstart

Terminen startar den 31 augusti kl. 9:00 med Studentkårens Introduktion.  

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2015
Programkod: DTEKO
Programtillfälleskod: DTEKO15h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Agnes Andersson Wänström
Programansvarig Gabriella Wulff

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M63V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M14V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 3 juni

Hösten 2017

Internationellt företagande

Kursinformation för Internationellt företagande
Anmälningskod: M11H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Management och estetik med inriktning mot modekommunikation

Kursinformation för Management och estetik med inriktning mot modekommunikation
Anmälningskod: M10H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Våren 2017

Företagande och affärer i textil- och modebransch

Kursinformation för Företagande och affärer i textil- och modebransch
Anmälningskod: M13V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Hållbar affärs- och produktutveckling

Kursinformation för Hållbar affärs- och produktutveckling
Anmälningskod: M03V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Internationellt ledarskap

Kursinformation för Internationellt ledarskap
Anmälningskod: M14V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M06V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Färg och beredning med reklamationshantering

Kursinformation för Färg och beredning med reklamationshantering
Anmälningskod: M71H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Logistik och styrning av försörjningskedjor

Kursinformation för Logistik och styrning av försörjningskedjor
Anmälningskod: M72H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Våren 2016

Kvantitativ marknadsundersökningsmetodik

Kursinformation för Kvantitativ marknadsundersökningsmetodik
Anmälningskod: A02V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: A03V6
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 27 mars

Textil materiallära - grundkurs

Kursinformation för Textil materiallära - grundkurs
Anmälningskod: A25V6
Typ: Obl.
Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2015

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: D73H5
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: D99H5
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november