Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT


Det är så vi kort kallar det från den engelska benämningen Business Informatics with specialisation in International Marketing and IT.

Programmet är fyraårigt och ger kandidatexamen i både företagsekonomi (marknadsföring) och informatik. Det tredje året läser du vid ett av våra två kinesiska partneruniversitet som en obligatorisk del av programmet. Efter att du har fått dessa båda examina har du därtill möjlighet att ansöka om en kinesisk kandidatexamen i ”Information Management”.  

Utbytet med Kina är dubbelriktat. Det innebär att studenter från Kina läser ett år hos oss på Högskolan i Borås, så du kommer säkert att läsa ihop med dem på någon kurs också.

Två kullar har nu läst hela programmet. Många har fått intressanta jobb och studenter rapporterar ett stort intresse från potentiella arbetsgivare. Många har också gått vidare mot en master-examen.

Den här utbildningen kommer att vidga dina vyer och ge dig värdefull kunskap inför en karriär i en allt mer globaliserad värld.

Vi ses!

Rolf Appelkvist
Utbildningsledare  

 

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: NGIMI
Programtillfälleskod: NGIMI16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Rolf Appelkvist
Programadministratör Susann Evertsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Internationell marknadsföring

Kursinformation för Internationell marknadsföring
Anmälningskod: M50V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M27V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Hösten 2019

Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi
Anmälningskod: I01H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Konsumentbeteende - ett skandinaviskt perspektiv

Kursinformation för Konsumentbeteende - ett skandinaviskt perspektiv
Anmälningskod: M04H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I02H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Våren 2018

Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv

Kursinformation för Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv
Anmälningskod: I35V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 3 juni

Objektorienterad applikationsutveckling

Kursinformation för Objektorienterad applikationsutveckling
Anmälningskod: I20V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M05V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Hösten 2017

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: I30H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Våren 2017

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: I08V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Introduktion till affärssystem

Kursinformation för Introduktion till affärssystem
Anmälningskod: I09V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: M04V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: M27H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: M33H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: I27H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: I60H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari