Bibliotekarie

Välkommen

Som ny student är du varmt välkommen till Bibliotekarieprogrammet, en spännande utbildning!

Att bli bibliotekarie idag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar ofta om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommerdu därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap. 

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf)

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Bibliotekarie (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Malin Utter
Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

HT16 Kursrapport 31BBI1.pdf

HT16 Kursrapport 31BIN1.pdf

HT16 Kursrapport 31BKF1 .pdf

HT17 Kursrapport 31BITI .pdf

HT17 Kursrapport 31BKV2 .pdf

HT17 Kursrapport 31BRA1.pdf

HT17 Kursrapport 31BSF1 .pdf

HT17 Kursrapport C3BSL1 .pdf

HT17 Kursrapport C3BSM1 .pdf

HT18 Kursrapport 31BAV1.pdf

HT18 Kursrapport 31BBS3 .pdf

HT18 Kursrapport 31BRA2 .pdf

HT18 Kursrapport C3BUB1.pdf

VT17 Kursrapport 31BFO1 .pdf

VT17 Kursrapport 31BFÄ1.pdf

VT17 Kursrapport 31BIA1.pdf

VT17 Kursrapport 31BLS1.pdf

VT17 Kursrapport C3BSB1 .pdf

VT18 Kursrapport 31BIA2.pdf

VT18 Kursrapport 31BIP1 .pdf

VT18 Kursrapport 31BLF1 .pdf

VT18 Kursrapport 31BPI1 .pdf

VT18 Kursrapport 31BUL1 .pdf

VT19 Kursrapport 31BVF2.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek

 • Kursinformation för Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
 • Anmälningskod: B66V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari - 25 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
 • Anmälningskod: B17V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 20 februari

Hösten 2018

Att vägleda i samhällsinformation

 • Kursinformation för Att vägleda i samhällsinformation
 • Anmälningskod: B68H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 december - 20 januari

Bibliometrins grunder

 • Kursinformation för Bibliometrins grunder
 • Anmälningskod: B66H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 december - 20 januari

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2

 • Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
 • Anmälningskod: B25H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 oktober - 5 november

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
 • Anmälningskod: B36H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 5 december

IKT för undervisande bibliotekarier

 • Kursinformation för IKT för undervisande bibliotekarier
 • Anmälningskod: B64H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 december - 20 januari

Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
 • Anmälningskod: B04H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 4 oktober

Våren 2018

Barn, unga, läsning och samhället

 • Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället
 • Anmälningskod: B78V8
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 3 juni

Bibliotek och användare 2

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 2
 • Anmälningskod: B72V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 februari - 21 mars

Elektronisk publicering med XHTML och CSS

 • Kursinformation för Elektronisk publicering med XHTML och CSS
 • Anmälningskod: B18V8
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 3 juni

Informationskompetens och lärande

 • Kursinformation för Informationskompetens och lärande
 • Anmälningskod: B15V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 26 april

Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori

 • Kursinformation för Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
 • Anmälningskod: B22V8
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 3 juni

Litteraturförmedling på bibliotek

 • Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek
 • Anmälningskod: B75V8
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 3 juni

Professionell informationssökning

 • Kursinformation för Professionell informationssökning
 • Anmälningskod: B02V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 15 februari

Vetenskaplig publicering

 • Kursinformation för Vetenskaplig publicering
 • Anmälningskod: B20V8
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 3 juni

Hösten 2017

Bibliotek i samhället 2

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 2
 • Anmälningskod: B11H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 november - 3 december

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1

 • Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
 • Anmälningskod: B76H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 1 oktober

Information Retrieval

 • Kursinformation för Information Retrieval
 • Anmälningskod: B13H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 december - 14 januari

Informationskompetenser

 • Kursinformation för Informationskompetenser
 • Anmälningskod: B12H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 december - 14 januari

Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
 • Anmälningskod: B10H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 oktober - 31 oktober

Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
 • Anmälningskod: B77H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 oktober - 31 oktober

Skolbibliotek: funktion och verksamhet

 • Kursinformation för Skolbibliotek: funktion och verksamhet
 • Anmälningskod: B83H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 december - 14 januari

Våren 2017

Bibliotek och användare 1

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 1
 • Anmälningskod: B01V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 februari

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
 • Anmälningskod: B07V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 mars - 26 april

Det samtida barnbiblioteket

 • Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket
 • Anmälningskod: B12V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 4 juni

Internet, samhälle och politik

 • Kursinformation för Internet, samhälle och politik
 • Anmälningskod: B10V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 4 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
 • Anmälningskod: B04V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 februari - 22 mars

Hösten 2016

Bibliotek i samhället 1

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 1
 • Anmälningskod: B06H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 30 november

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap

 • Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Anmälningskod: B05H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Kunskapsorganisation 1: Klassifikation

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
 • Anmälningskod: B52H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 december - 15 januari