Bibliotekarie

Välkommen

Som ny student är du varmt välkommen till Bibliotekarieprogrammet, en spännande utbildning!

Att bli bibliotekarie idag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar ofta om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommerdu därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap. 

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf)

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Bibliotekarie (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Malin Utter
Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

HT16 Kursrapport 31BBI1.pdf

HT16 Kursrapport 31BIN1.pdf

HT16 Kursrapport 31BKF1 .pdf

HT17 Kursrapport 31BITI .pdf

HT17 Kursrapport 31BKV2 .pdf

HT17 Kursrapport 31BRA1.pdf

HT17 Kursrapport 31BSF1 .pdf

HT17 Kursrapport C3BSL1 .pdf

HT17 Kursrapport C3BSM1 .pdf

HT18 Kursrapport 31BAV1.pdf

HT18 Kursrapport 31BBS3 .pdf

HT18 Kursrapport 31BRA2 .pdf

HT18 Kursrapport C3BUB1.pdf

VT17 Kursrapport 31BFO1 .pdf

VT17 Kursrapport 31BFÄ1.pdf

VT17 Kursrapport 31BIA1.pdf

VT17 Kursrapport 31BLS1.pdf

VT17 Kursrapport C3BSB1 .pdf

VT18 Kursrapport 31BIA2.pdf

VT18 Kursrapport 31BIP1 .pdf

VT18 Kursrapport 31BLF1 .pdf

VT18 Kursrapport 31BPI1 .pdf

VT18 Kursrapport 31BUL1 .pdf

VT19 Kursrapport 31BVF2.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek

Kursinformation för Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
Anmälningskod: B66V9
Typ: Obl.
Period: 21 februari - 25 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
Anmälningskod: B17V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 20 februari

Hösten 2018

Att vägleda i samhällsinformation

Kursinformation för Att vägleda i samhällsinformation
Anmälningskod: B68H8
Typ: Valbar
Period: 6 december - 20 januari

Bibliometrins grunder

Kursinformation för Bibliometrins grunder
Anmälningskod: B66H8
Typ: Valbar
Period: 6 december - 20 januari

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2

Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
Anmälningskod: B25H8
Typ: Obl.
Period: 5 oktober - 5 november

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
Anmälningskod: B36H8
Typ: Obl.
Period: 6 november - 5 december

IKT för undervisande bibliotekarier

Kursinformation för IKT för undervisande bibliotekarier
Anmälningskod: B64H8
Typ: Valbar
Period: 6 december - 20 januari

Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan

Kursinformation för Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
Anmälningskod: B04H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 oktober

Våren 2018

Barn, unga, läsning och samhället

Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället
Anmälningskod: B78V8
Typ: Valbar
Period: 27 april - 3 juni

Bibliotek och användare 2

Kursinformation för Bibliotek och användare 2
Anmälningskod: B72V8
Typ: Obl.
Period: 16 februari - 21 mars

Elektronisk publicering med XHTML och CSS

Kursinformation för Elektronisk publicering med XHTML och CSS
Anmälningskod: B18V8
Typ: Valbar
Period: 27 april - 3 juni

Informationskompetens och lärande

Kursinformation för Informationskompetens och lärande
Anmälningskod: B15V8
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 26 april

Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori

Kursinformation för Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
Anmälningskod: B22V8
Typ: Valbar
Period: 27 april - 3 juni

Litteraturförmedling på bibliotek

Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek
Anmälningskod: B75V8
Typ: Valbar
Period: 27 april - 3 juni

Professionell informationssökning

Kursinformation för Professionell informationssökning
Anmälningskod: B02V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 15 februari

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: B20V8
Typ: Valbar
Period: 27 april - 3 juni

Hösten 2017

Bibliotek i samhället 2

Kursinformation för Bibliotek i samhället 2
Anmälningskod: B11H7
Typ: Obl.
Period: 1 november - 3 december

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1

Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
Anmälningskod: B76H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 1 oktober

Information Retrieval

Kursinformation för Information Retrieval
Anmälningskod: B13H7
Typ: Valbar
Period: 4 december - 14 januari

Informationskompetenser

Kursinformation för Informationskompetenser
Anmälningskod: B12H7
Typ: Valbar
Period: 4 december - 14 januari

Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B10H7
Typ: Obl.
Period: 2 oktober - 31 oktober

Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B77H7
Typ: Obl.
Period: 2 oktober - 31 oktober

Skolbibliotek: funktion och verksamhet

Kursinformation för Skolbibliotek: funktion och verksamhet
Anmälningskod: B83H7
Typ: Valbar
Period: 4 december - 14 januari

Våren 2017

Bibliotek och användare 1

Kursinformation för Bibliotek och användare 1
Anmälningskod: B01V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 februari

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
Anmälningskod: B07V7
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 26 april

Det samtida barnbiblioteket

Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket
Anmälningskod: B12V7
Typ: Valbar
Period: 27 april - 4 juni

Internet, samhälle och politik

Kursinformation för Internet, samhälle och politik
Anmälningskod: B10V7
Typ: Valbar
Period: 27 april - 4 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
Anmälningskod: B04V7
Typ: Obl.
Period: 20 februari - 22 mars

Hösten 2016

Bibliotek i samhället 1

Kursinformation för Bibliotek i samhället 1
Anmälningskod: B06H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 30 november

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap

Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
Anmälningskod: B05H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Kunskapsorganisation 1: Klassifikation

Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
Anmälningskod: B52H6
Typ: Obl.
Period: 1 december - 15 januari