Civilekonomprogrammet

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Civilekonomprogrammet (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Glenn Fihn

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M47V0
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M47V0
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M47V0
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Hösten 2019

Analys och bedömning av företag och förvaltning

Kursinformation för Analys och bedömning av företag och förvaltning
Anmälningskod: M45H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Analys och bedömning av företag och förvaltning

Kursinformation för Analys och bedömning av företag och förvaltning
Anmälningskod: M29H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Digital Marknadskommunikation

Kursinformation för Digital Marknadskommunikation
Anmälningskod: M98H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M28H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M28H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M28H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Internationell redovisning

Kursinformation för Internationell redovisning
Anmälningskod: M27H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M26H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M26H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Management av affärsrelationer

Kursinformation för Management av affärsrelationer
Anmälningskod: M95H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Pragmatiskt förändringsledarskap

Kursinformation för Pragmatiskt förändringsledarskap
Anmälningskod: M31H9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Affärsdesign och entreprenörskap

Kursinformation för Affärsdesign och entreprenörskap
Anmälningskod: M37V9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Affärsdesign och entreprenörskap

Kursinformation för Affärsdesign och entreprenörskap
Anmälningskod: M37V9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Affärsdesign och entreprenörskap

Kursinformation för Affärsdesign och entreprenörskap
Anmälningskod: M37V9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 21 januari - 31 mars

Affärsjuridik II

Kursinformation för Affärsjuridik II
Anmälningskod: M39V9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 21 januari - 31 mars

Fallstudie i redovisningspraktik

Kursinformation för Fallstudie i redovisningspraktik
Anmälningskod: M45V9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 1 april - 9 juni

Informationsutvinning för modern handel

Kursinformation för Informationsutvinning för modern handel
Anmälningskod: M42V9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: M38V9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: M38V9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 21 januari - 31 mars

Performativ fallstudie i managementpraktik

Kursinformation för Performativ fallstudie i managementpraktik
Anmälningskod: M44V9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 1 april - 9 juni

Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik

Kursinformation för Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
Anmälningskod: M43V9
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 1 april - 9 juni

Hösten 2018

Balanserat management

Kursinformation för Balanserat management
Anmälningskod: M23H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Ekonomistyrning II

Kursinformation för Ekonomistyrning II
Anmälningskod: M14H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari

Finansieringsteori

Kursinformation för Finansieringsteori
Anmälningskod: M12H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 3 september - 11 november

Konsumentbeteende

Kursinformation för Konsumentbeteende
Anmälningskod: M63H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Marknadskommunikation

Kursinformation för Marknadskommunikation
Anmälningskod: M18H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M20H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari

Miljöekonomi

Kursinformation för Miljöekonomi
Anmälningskod: M17H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 12 november - 20 januari

Performativ managementrevision

Kursinformation för Performativ managementrevision
Anmälningskod: M22H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M15H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Skatterätt I

Kursinformation för Skatterätt I
Anmälningskod: M13H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 3 september - 20 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M21H8
Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari

Våren 2018

Hösten 2017

Finansiell planering

Kursinformation för Finansiell planering
Anmälningskod: M13H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M14H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Våren 2017

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: M34V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: M70H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: M01H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari