Civilekonomprogrammet

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Civilekonomprogrammet (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Glenn Fihn

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Självständigt arbete för civilekonomexamen

 • Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
 • Anmälningskod: M47V0
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

 • Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
 • Anmälningskod: M47V0
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

 • Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
 • Anmälningskod: M47V0
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Hösten 2019

Analys och bedömning av företag och förvaltning

 • Kursinformation för Analys och bedömning av företag och förvaltning
 • Anmälningskod: M45H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari

Analys och bedömning av företag och förvaltning

 • Kursinformation för Analys och bedömning av företag och förvaltning
 • Anmälningskod: M29H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari

Digital Marknadskommunikation

 • Kursinformation för Digital Marknadskommunikation
 • Anmälningskod: M98H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 10 november

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M28H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M28H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M28H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari

Internationell redovisning

 • Kursinformation för Internationell redovisning
 • Anmälningskod: M27H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 10 november

Ledarskap och reflekterande etik

 • Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
 • Anmälningskod: M26H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 10 november

Ledarskap och reflekterande etik

 • Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
 • Anmälningskod: M26H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 10 november

Management av affärsrelationer

 • Kursinformation för Management av affärsrelationer
 • Anmälningskod: M95H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari

Pragmatiskt förändringsledarskap

 • Kursinformation för Pragmatiskt förändringsledarskap
 • Anmälningskod: M31H9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Affärsdesign och entreprenörskap

 • Kursinformation för Affärsdesign och entreprenörskap
 • Anmälningskod: M37V9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 31 mars

Affärsdesign och entreprenörskap

 • Kursinformation för Affärsdesign och entreprenörskap
 • Anmälningskod: M37V9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 31 mars

Affärsdesign och entreprenörskap

 • Kursinformation för Affärsdesign och entreprenörskap
 • Anmälningskod: M37V9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 21 januari - 31 mars

Affärsjuridik II

 • Kursinformation för Affärsjuridik II
 • Anmälningskod: M39V9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 21 januari - 31 mars

Fallstudie i redovisningspraktik

 • Kursinformation för Fallstudie i redovisningspraktik
 • Anmälningskod: M45V9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 april - 9 juni

Informationsutvinning för modern handel

 • Kursinformation för Informationsutvinning för modern handel
 • Anmälningskod: M42V9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 31 mars

Management och revision i professionella organisationer

 • Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
 • Anmälningskod: M38V9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 31 mars

Management och revision i professionella organisationer

 • Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
 • Anmälningskod: M38V9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 21 januari - 31 mars

Performativ fallstudie i managementpraktik

 • Kursinformation för Performativ fallstudie i managementpraktik
 • Anmälningskod: M44V9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 april - 9 juni

Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik

 • Kursinformation för Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
 • Anmälningskod: M43V9
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 april - 9 juni

Hösten 2018

Balanserat management

 • Kursinformation för Balanserat management
 • Anmälningskod: M23H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 20 januari

Ekonomistyrning II

 • Kursinformation för Ekonomistyrning II
 • Anmälningskod: M14H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 november - 20 januari

Finansieringsteori

 • Kursinformation för Finansieringsteori
 • Anmälningskod: M12H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 3 september - 11 november

Konsumentbeteende

 • Kursinformation för Konsumentbeteende
 • Anmälningskod: M63H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 11 november

Marknadskommunikation

 • Kursinformation för Marknadskommunikation
 • Anmälningskod: M18H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 11 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

 • Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
 • Anmälningskod: M20H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 november - 20 januari

Miljöekonomi

 • Kursinformation för Miljöekonomi
 • Anmälningskod: M17H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 12 november - 20 januari

Performativ managementrevision

 • Kursinformation för Performativ managementrevision
 • Anmälningskod: M22H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp1, MANG
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 20 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

 • Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
 • Anmälningskod: M15H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 11 november

Skatterätt I

 • Kursinformation för Skatterätt I
 • Anmälningskod: M13H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp2, REDO
 • Typ: Valbar
 • Period: 3 september - 20 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

 • Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
 • Anmälningskod: M21H8
 • Gruppnamn: ACEKO16h-pgrp3, MFÖR
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 november - 20 januari

Våren 2018

Hösten 2017

Finansiell planering

 • Kursinformation för Finansiell planering
 • Anmälningskod: M13H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Strategisk marknadsföring

 • Kursinformation för Strategisk marknadsföring
 • Anmälningskod: M14H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 14 januari

Våren 2017

Marknadsföring för ekonomer

 • Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
 • Anmälningskod: M34V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Organisationsdesign och managementrecept

 • Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
 • Anmälningskod: M70H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Redovisningens grunder och tekniker

 • Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
 • Anmälningskod: M01H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari