Dataekonomutbildningen

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Dataekonomutbildningen (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Håkan Alm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
Anmälningskod: I07V9
Typ: Valbar
Period: 21 januari - 31 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
Anmälningskod: M36V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
Anmälningskod: M23V9
Typ: Obl.
Period: 1 april - 9 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
Anmälningskod: I23V9
Typ: Valbar
Period: 1 april - 9 juni

Hösten 2018

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
Anmälningskod: M16H8
Typ: Valbar
Period: 12 november - 20 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M20H8
Typ: Valbar
Period: 12 november - 20 januari

Performativ managementrevision

Kursinformation för Performativ managementrevision
Anmälningskod: M22H8
Typ: Valbar
Period: 3 september - 20 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M15H8
Typ: Valbar
Period: 3 september - 11 november

Systemutvecklingsprojekt

Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
Anmälningskod: I07H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M21H8
Typ: Valbar
Period: 12 november - 20 januari

Våren 2018

Förändringsarbete och design av informationssystem

Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
Anmälningskod: I12V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 3 juni

Internationellt ledarskap

Kursinformation för Internationellt ledarskap
Anmälningskod: M13V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 3 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
Anmälningskod: I23V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M05V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Hösten 2017

Objektorienterad systemutveckling 1

Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
Anmälningskod: I30H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Våren 2017

Grundläggande programmering med C#

Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
Anmälningskod: I08V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Introduktion till affärssystem

Kursinformation för Introduktion till affärssystem
Anmälningskod: I09V7
Typ: Obl.
Period: 27 mars - 4 juni

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: M04V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: M27H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: M26H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

System- och organisationsteori

Kursinformation för System- och organisationsteori
Anmälningskod: I11H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Systemanalys och design

Kursinformation för Systemanalys och design
Anmälningskod: I03H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari