Energiingenjör

Vi som arbetar inom energiingenjörsprogrammet här vid Högskolan i Borås önskar dig hjärtligt välkommen till tre spännande år av studier.

Vi hoppas och är övertygade om att du kommer att trivas under dina tre studieår här. Under dessa år kommer du att lägga grunden för din framtida yrkeskarriär som energiingenjör och vi har en hög ambition om att det du lär dig har en stor relevans för ditt kommande yrke. Den pågående omställningen till förnybara energikällor i vårt samhälle och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik.

Under vägens gång kommer du också att få en inblick i den forskning som vi bedriver inom energiåtervinning och som också är ett av högskolans mest framgångsrika forskningsområden. Kanske kommer du själv att nyttiggöra resultaten från denna forskning i ditt arbete som ingenjör eller rent av själv kanske fortsätta med forskarstudier hos oss.

Peter Ahlström
Programansvarig

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Energiingenjör (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENI16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Peter Ahlström

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Akademiskt skrivande

Kursinformation för Akademiskt skrivande
Anmälningskod: E20V9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Akademiskt skrivande

Kursinformation för Akademiskt skrivande
Anmälningskod: E20V9
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: E70V9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 9 juni

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: E70V9
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 9 juni

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: E17V9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: E17V9
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Hösten 2018

CAD för VVS-installationer

Kursinformation för CAD för VVS-installationer
Anmälningskod: E69H8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Elanläggnings- och reläskyddsteknik

Kursinformation för Elanläggnings- och reläskyddsteknik
Anmälningskod: E97H8
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet

Kursinformation för Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
Anmälningskod: E27H8
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Industriell energihushållning

Kursinformation för Industriell energihushållning
Anmälningskod: E89H8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Kraftelektronik

Kursinformation för Kraftelektronik
Anmälningskod: E103H
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Mätteknik och mätvärdesanalys

Kursinformation för Mätteknik och mätvärdesanalys
Anmälningskod: E22H8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Projektteknik

Kursinformation för Projektteknik
Anmälningskod: E24H8
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Projektteknik

Kursinformation för Projektteknik
Anmälningskod: E24H8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Våren 2018

El-CAD och ritteknik

Kursinformation för El-CAD och ritteknik
Anmälningskod: E51V8
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 19 mars - 3 juni

Elkretsanalys

Kursinformation för Elkretsanalys
Anmälningskod: E48V8
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Fjärrvärme

Kursinformation för Fjärrvärme
Anmälningskod: E46V8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Förbränningsteknik

Kursinformation för Förbränningsteknik
Anmälningskod: E50V8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 19 mars - 3 juni

Styr- och reglerteknik

Kursinformation för Styr- och reglerteknik
Anmälningskod: E86V8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Styr- och reglerteknik

Kursinformation för Styr- och reglerteknik
Anmälningskod: E86V8
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Ventilations - och uppvärmningssystem II

Kursinformation för Ventilations - och uppvärmningssystem II
Anmälningskod: E49V8
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 19 mars - 3 juni

Hösten 2017

Tillämpad matematik och statistik

Kursinformation för Tillämpad matematik och statistik
Anmälningskod: E47H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Ventilation och uppvärmningssystem 1

Kursinformation för Ventilation och uppvärmningssystem 1
Anmälningskod: E51H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Ventilation och uppvärmningssystem 1

Kursinformation för Ventilation och uppvärmningssystem 1
Anmälningskod: E91H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Våren 2017

Grundläggande mekanik och hållfasthetslära

Kursinformation för Grundläggande mekanik och hållfasthetslära
Anmälningskod: R27V7
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Linjär algebra och differentialekvationer

Kursinformation för Linjär algebra och differentialekvationer
Anmälningskod: R17V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Hösten 2016

Förnyelsebar energi

Kursinformation för Förnyelsebar energi
Anmälningskod: R33H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Introduktion Energiteknik

Kursinformation för Introduktion Energiteknik
Anmälningskod: R12H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
Anmälningskod: R28H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari