Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Välkommen

Du som läser detta brev har valt att läsa Förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma. Vi är väldigt glada att kunna välkomna Dig till en spännande tid som student vid Högskolan i Borås. Grattis till att du valt att utbilda Dig inom förskolläraryrket, ett yrke där Du ska stimulera utvecklingen och lärandet hos barnen i förskolan.  Du har flera lärorika terminer i utbildningen framför Dig. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Kopplingen till yrkeslivet i förskolan finns med som en röd tråd genom hela utbildningen.

Den första terminen (v 35, 2016 – v 2, 2017) läser Du introduktionskursen i Din utbildning till förskollärare med fokus på den utbildningsvetenskapliga kärnan i yrket. Den första kursen heter Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan.

Den campusförlagda undervisningen bedrivs till största del vid respektive studieort, vid Högskolan i Borås och Campus Värnamo. Övriga studier sker via lärplattformen PING PONG samt genom självständigt arbete. Undervisningen är förlagd till fredagar termin 1 och 2. Under juni månad är undervisningen förlagd måndag t.o.m. fredag i en sommarkurs.

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: LGFÖB
Programtillfälleskod: LGFÖB16h1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Värnamo

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Carina Peterson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport LGFÖB16h1 11FB10 HT16.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för pedagogiskt verksamma i förskolan

Kursinformation för Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för pedagogiskt verksamma i förskolan
Anmälningskod: F18V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan: Vetenskapliga perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan: Vetenskapliga perspektiv
Anmälningskod: F24H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 16 december

Våren 2018

Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1 för pedagogiskt verksamma

Kursinformation för Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1 för pedagogiskt verksamma
Anmälningskod: F24V8
Typ: Obl.
Period: 28 maj - 2 september

Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2 för pedagogiskt verksamma

Kursinformation för Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2 för pedagogiskt verksamma
Anmälningskod: F26V8
Typ: Obl.
Period: 28 maj - 2 september

Hållbar utveckling och intersektionalitet

Kursinformation för Hållbar utveckling och intersektionalitet
Anmälningskod: F26H7
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 4 mars

Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

Kursinformation för Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
Anmälningskod: F18V8
Typ: Obl.
Period: 16 april - 27 maj

Specialpedagogiska perspektiv

Kursinformation för Specialpedagogiska perspektiv
Anmälningskod: F10V8
Typ: Obl.
Period: 5 mars - 15 april

Hösten 2017

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan

Kursinformation för Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan
Anmälningskod: F07H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 10 december

Hållbar utveckling och intersektionalitet

Kursinformation för Hållbar utveckling och intersektionalitet
Anmälningskod: F26H7
Typ: Obl.
Period: 11 december - 14 januari

Våren 2017

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan

Kursinformation för Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan
Anmälningskod: F03V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 28 maj

Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan

Kursinformation för Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan
Anmälningskod: F05V7
Typ: Obl.
Period: 29 maj - 27 augusti

Hösten 2016

Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan
Anmälningskod: F04H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 15 januari