Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Välkommen

Du som läser detta brev har valt att läsa Förskollärarutbildningen för pedagogiskt verksamma. Vi är väldigt glada att kunna välkomna Dig till en spännande tid som student vid Högskolan i Borås. Grattis till att du valt att utbilda Dig inom förskolläraryrket, ett yrke där Du ska stimulera utvecklingen och lärandet hos barnen i förskolan.  Du har flera lärorika terminer i utbildningen framför Dig. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Kopplingen till yrkeslivet i förskolan finns med som en röd tråd genom hela utbildningen.

Den första terminen (v 35, 2016 – v 2, 2017) läser Du introduktionskursen i Din utbildning till förskollärare med fokus på den utbildningsvetenskapliga kärnan i yrket. Den första kursen heter Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan.

Den campusförlagda undervisningen bedrivs till största del vid respektive studieort, vid Högskolan i Borås och Campus Värnamo. Övriga studier sker via lärplattformen PING PONG samt genom självständigt arbete. Undervisningen är förlagd till fredagar termin 1 och 2. Under juni månad är undervisningen förlagd måndag t.o.m. fredag i en sommarkurs.

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf).

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: LGFÖB
Programtillfälleskod: LGFÖB16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Carina Peterson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Kursrapport LGFÖB16h 11FB10 HT16.pdf

Kursrapport LGFÖB16h 11FB20 VT17.pdf

Kursrapport LGFÖB16h 11FB30 VT17.pdf

Kursrapport LGFÖB16h 11FB40 HT17.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för pedagogiskt verksamma i förskolan

 • Kursinformation för Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för pedagogiskt verksamma i förskolan
 • Anmälningskod: F17V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan: Vetenskapliga perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan: Vetenskapliga perspektiv
 • Anmälningskod: F23H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 16 december

Våren 2018

Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1 för pedagogiskt verksamma

 • Kursinformation för Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1 för pedagogiskt verksamma
 • Anmälningskod: F23V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 maj - 2 september

Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2 för pedagogiskt verksamma

 • Kursinformation för Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2 för pedagogiskt verksamma
 • Anmälningskod: F25V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 maj - 2 september

Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: F25H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 4 mars

Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: F17V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 april - 27 maj

Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: F09V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 mars - 15 april

Hösten 2017

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan

 • Kursinformation för Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan
 • Anmälningskod: F06H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 10 december

Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: F25H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 december - 14 januari

Våren 2017

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan

 • Kursinformation för Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan
 • Anmälningskod: F02V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan

 • Kursinformation för Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan
 • Anmälningskod: F04V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 maj - 27 augusti

Hösten 2016

Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för pedagogiskt verksamma i förskolan
 • Anmälningskod: F03H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari