Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Välkommen


Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till Grundlärare med inriktning mot förskoleklass till årskurs 3! Du har nu åtta spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du ska också tillägna sig ett akademiskt förhållningssätt.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också större eget ansvar.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper som är fasta första året. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Som anställd på skolor idag är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Termin 2 påbörjar du ämnesstudier i grundläggande matematik och svenska. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Kopplingen till yrkeslivet i skolan finns som en röd tråd genom hela utbildningen och en del av din studietid kommer att vara förlagd vid skolor d.v.s. verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kommer också att ingå i en mentorsgrupp som regelbundet träffar en yrkesverksam lärare. För att få genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första dagen. Du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du till vänster under snabblänkar.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: LAGF3
Programtillfälleskod: LAGF316h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Kristin Häggkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III

Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III
Anmälningskod: L52V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III

Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III
Anmälningskod: L98V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Hösten 2019

Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt

Kursinformation för Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt
Anmälningskod: L42H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, III: Vetenskapliga perspektiv
Anmälningskod: L39H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Multimodalitet i undervisning för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursinformation för Multimodalitet i undervisning för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Anmälningskod: L21V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursinformation för Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Anmälningskod: L23V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursinformation för Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Anmälningskod: L37H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 II

Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 II
Anmälningskod: L40H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II

Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II
Anmälningskod: L35H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Våren 2018

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
Anmälningskod: L26V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
Anmälningskod: L32V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 29 april

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
Anmälningskod: L47V8
Typ: Obl.
Period: 30 april - 3 juni

Hösten 2017

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Anmälningskod: L28H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 14 januari

Våren 2017

Grundläggande matematik för lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, I

Kursinformation för Grundläggande matematik för lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, I
Anmälningskod: L06V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Grundläggande svenska för lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, I

Kursinformation för Grundläggande svenska för lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, I
Anmälningskod: L04V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2016

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
Anmälningskod: L02H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 15 januari