Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Välkommen


Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till Grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6! Du har nu åtta spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du ska också tillägna sig ett akademiskt förhållningssätt.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också större eget ansvar.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper som är fasta första året. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Som anställd på skolor idag är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Termin 2 påbörjar du ämnesstudier i grundläggande matematik och svenska. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Kopplingen till yrkeslivet i skolan finns som en röd tråd genom hela utbildningen och en del av din studietid kommer att vara förlagd vid skolor d.v.s. verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kommer också att ingå i en mentorsgrupp (T2-T8) som regelbundet träffar en yrkesverksam lärare. För att få genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första dagen. Du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du i menyn "Snabblänkar".

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: LAG46
Programtillfälleskod: LAG4616h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ferlin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6

Kursinformation för Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6
Anmälningskod: L34V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Hösten 2019

Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt

Kursinformation för Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt
Anmälningskod: L42H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv
Anmälningskod: L41H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Engelska och engelskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

Kursinformation för Engelska och engelskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
Anmälningskod: L26V9
Typ: Obl.
Period: 25 februari - 9 juni

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
Anmälningskod: L25V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Hösten 2018

Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
Anmälningskod: L34H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 25 november

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
Anmälningskod: L33H8
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 20 januari

Våren 2018

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
Anmälningskod: L28V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
Anmälningskod: L34V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 29 april

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
Anmälningskod: L49V8
Typ: Obl.
Period: 30 april - 3 juni

Hösten 2017

Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Kursinformation för Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Anmälningskod: L26H7
Typ: Valbar
Period: 28 augusti - 14 januari

Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Kursinformation för Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Anmälningskod: L49H7
Typ: Valbar
Period: 28 augusti - 14 januari

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Kursinformation för Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Anmälningskod: L48H7
Typ: Valbar
Period: 28 augusti - 14 januari

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Anmälningskod: L27H7
Typ: Valbar
Period: 28 augusti - 14 januari

Våren 2017

Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

Kursinformation för Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
Anmälningskod: L18V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

Kursinformation för Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
Anmälningskod: L17V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2016

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
Anmälningskod: L04H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 15 januari