Industriell ekonomi - affärsingenjör

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Industriell ekonomi - affärsingenjör (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIEA16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontaktperson Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Examensarbete i Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E22V9
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ:
 • Period: 21 januari - 9 juni

Examensarbete i Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E22V9
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 9 juni

Mekaniska konstruktioner

 • Kursinformation för Mekaniska konstruktioner
 • Anmälningskod: E31V9
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 24 mars

Hösten 2018

Byggnadsprojekt

 • Kursinformation för Byggnadsprojekt
 • Anmälningskod: E61H8
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 november - 20 januari

Materialplanering och styrning på grundnivå

 • Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
 • Anmälningskod: E39H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 november - 20 januari

Produktutveckling

 • Kursinformation för Produktutveckling
 • Anmälningskod: E21H8
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 november - 20 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

 • Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
 • Anmälningskod: E20H8
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 4 november

Styrning av försörjningskedjor

 • Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor
 • Anmälningskod: E06H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 4 november

Våren 2018

Fastighetsförvaltning

 • Kursinformation för Fastighetsförvaltning
 • Anmälningskod: E32V8
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 18 mars

Lean Management

 • Kursinformation för Lean Management
 • Anmälningskod: E98V8
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 mars - 3 juni

Operationsanalys

 • Kursinformation för Operationsanalys
 • Anmälningskod: E09V8
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 mars - 3 juni

Operativ verksamhetsstyrning

 • Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
 • Anmälningskod: E05V8
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 18 mars

Operativ verksamhetsstyrning

 • Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
 • Anmälningskod: E05V8
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 18 mars

Produktionssimulering

 • Kursinformation för Produktionssimulering
 • Anmälningskod: E42V8
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 18 mars

Hösten 2017

Byggnadsteknik

 • Kursinformation för Byggnadsteknik
 • Anmälningskod: E53H7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Byggnadsteknik

 • Kursinformation för Byggnadsteknik
 • Anmälningskod: E93H7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Grundläggande statistik med regressionsanalys

 • Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
 • Anmälningskod: E02H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Grundläggande statistik med regressionsanalys

 • Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
 • Anmälningskod: E02H7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Kvalitet och ledningssystem

 • Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
 • Anmälningskod: E01H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Kvalitet och ledningssystem

 • Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
 • Anmälningskod: E94H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Logistikens verktyg och metoder

 • Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
 • Anmälningskod: E03H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Produktion I

 • Kursinformation för Produktion I
 • Anmälningskod: E55H7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Produktionsteknik

 • Kursinformation för Produktionsteknik
 • Anmälningskod: E04H7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Våren 2017

Datorstödd konstruktion

 • Kursinformation för Datorstödd konstruktion
 • Anmälningskod: E35V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Datorstödd konstruktion

 • Kursinformation för Datorstödd konstruktion
 • Anmälningskod: E35V7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Datorstödd konstruktion

 • Kursinformation för Datorstödd konstruktion
 • Anmälningskod: E35V7
 • Gruppnamn: Maskin
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Introduktion till Byggteknik med Ritteknik

 • Kursinformation för Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
 • Anmälningskod: E20V7
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Introduktion till vetenskapsteori och metod

 • Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
 • Anmälningskod: E23V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E21V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Hösten 2016

Introduktion till industriell ekonomi

 • Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E06H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

 • Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
 • Anmälningskod: E25H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

 • Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
 • Anmälningskod: E07H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Produktion I

 • Kursinformation för Produktion I
 • Anmälningskod: T0004204
 • Gruppnamn: Bygg
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari