Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: VAADM
Programtillfälleskod: VAADM16h
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Agneta Kullén Engström
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev Magisterprogrammet hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Examensarbete i Magisterprogrammet Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Kursinformation för Examensarbete i Magisterprogrammet Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg
Anmälningskod: A23V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
Anmälningskod: S11H7
Typ: Valbar
Period: 6 november - 14 januari

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
Anmälningskod: S14H7
Typ: Valbar
Period: 6 november - 14 januari

Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö inom vård och omsorg

Kursinformation för Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö inom vård och omsorg
Anmälningskod: A24H7
Typ: Valbar
Period: 28 augusti - 5 november

Hållbar organisering inom vård och omsorg

Kursinformation för Hållbar organisering inom vård och omsorg
Anmälningskod: A25H7
Typ: Valbar
Period: 28 augusti - 5 november

Hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Kursinformation för Hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg
Anmälningskod: A26H7
Typ: Valbar
Period: 28 augusti - 5 november

Våren 2017

Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursinformation för Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv
Anmälningskod: A22V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg

Kursinformation för Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg
Anmälningskod: A22H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 6 november

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg

Kursinformation för Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg
Anmälningskod: A23H6
Typ: Obl.
Period: 7 november - 15 januari