Magisterutbildning i företagsekonomi

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Magisterutbildning i företagsekonomi (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: SAMEK
Programtillfälleskod: SAMEK16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Daniel Hjelmgren

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Entreprenörskap och affärsutveckling

 • Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
 • Anmälningskod: M44V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 16 januari - 26 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

 • Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
 • Anmälningskod: M08V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 16 januari - 26 mars

Självständigt arbete för magisterexamen inom företagsekonomi

 • Kursinformation för Självständigt arbete för magisterexamen inom företagsekonomi
 • Anmälningskod: M50V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars - 4 juni

Supply Chain Management

 • Kursinformation för Supply Chain Management
 • Anmälningskod: M64V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Analys och bedömning av företag och förvaltning

 • Kursinformation för Analys och bedömning av företag och förvaltning
 • Anmälningskod: M16H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 7 november - 15 januari

Balanserat management

 • Kursinformation för Balanserat management
 • Anmälningskod: M24H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Direkt- och interaktiv marknadsföring

 • Kursinformation för Direkt- och interaktiv marknadsföring
 • Anmälningskod: M18H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 6 november

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M14H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 7 november - 15 januari

Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi
 • Anmälningskod: I30H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 6 november

Internationell redovisning

 • Kursinformation för Internationell redovisning
 • Anmälningskod: M15H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 6 november

Ledarskap och reflekterande etik

 • Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
 • Anmälningskod: M13H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 6 november

Marknadskommunikation

 • Kursinformation för Marknadskommunikation
 • Anmälningskod: M17H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 6 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

 • Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
 • Anmälningskod: M19H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 7 november - 15 januari

Performative Managementrevision

 • Kursinformation för Performative Managementrevision
 • Anmälningskod: M23H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Pragmatiskt förändringsledarskap

 • Kursinformation för Pragmatiskt förändringsledarskap
 • Anmälningskod: M25H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

 • Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
 • Anmälningskod: M08H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 augusti - 6 november

Relationsmarknadsföring och CRM

 • Kursinformation för Relationsmarknadsföring och CRM
 • Anmälningskod: M22H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 7 november - 15 januari

Skandinavisk organisation och ledarskap

 • Kursinformation för Skandinavisk organisation och ledarskap
 • Anmälningskod: M32H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 7 november - 15 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

 • Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
 • Anmälningskod: M20H6
 • Typ: Valbar
 • Period: 7 november - 15 januari