Masterprogram i resursåtervinning

Välkommen till masterutbildningen i Resursåtervinning!

Grattis till valet av detta masterprogram som ger dig spetskompetens för din framtida karriär för att kunna analysera och lösa problem inom området resursåtervinning!

Under de kommande två åren kommer du lära dig att arbeta för en hållbar miljö och att förstå och tillämpa forskningsresultat och omsätta dem i praktiken. Utbildningen ger dig möjlighet att fokusera på ett av de tre områdena industriell bioteknik, energiteknik eller polymerteknologi.

Vi fokuserar på återvinning och återanvändning av avfall. Tonvikten ligger på hur man kan minimera produktionsavfall och vikten av att återföra så mycket som möjligt av avfallet till det ekonomiska systemet genom återvinning av material, energi och näringsämnen. Under dessa två år, kommer du att möta flera olika discipliner, såsom energiåtervinning och bioteknik. Du kommer att besöka olika branscher som arbetar med materialåtervinning och energiåtervinning.

Vi ses i augusti!
Anita Pettersson
Utbildningsansvarig 

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterprogrammet i resuråtervinning (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: KMREC
Programtillfälleskod: KMREC16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anita Pettersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
Anmälningskod: T0004236
Gruppnamn: polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
Anmälningskod: T0004236
Gruppnamn: energiteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
Anmälningskod: E60V8
Gruppnamn: polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
Anmälningskod: T0004236
Gruppnamn: bioteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
Anmälningskod: E60V8
Gruppnamn: energiteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
Anmälningskod: T0004236
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
Anmälningskod: E60V8
Gruppnamn: bioteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
Anmälningskod: R75H7
Typ:
Period: 28 augusti - 14 januari

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
Anmälningskod: R75H7
Gruppnamn: bioteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 14 januari

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
Anmälningskod: R75H7
Gruppnamn: energiteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 14 januari

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
Anmälningskod: R75H7
Gruppnamn: polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 14 januari

Våren 2017

Bioprocessdesign

Kursinformation för Bioprocessdesign
Anmälningskod: R29V7
Gruppnamn: polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Bioprocessdesign

Kursinformation för Bioprocessdesign
Anmälningskod: R29V7
Gruppnamn: energiteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Bioprocessdesign

Kursinformation för Bioprocessdesign
Anmälningskod: R29V7
Gruppnamn: bioteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Introduktion till datormodellering

Kursinformation för Introduktion till datormodellering
Anmälningskod: R31V7
Gruppnamn: polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Introduktion till datormodellering

Kursinformation för Introduktion till datormodellering
Anmälningskod: R31V7
Gruppnamn: energiteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Introduktion till datormodellering

Kursinformation för Introduktion till datormodellering
Anmälningskod: R31V7
Gruppnamn: bioteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Introduktion till datormodellering

Kursinformation för Introduktion till datormodellering
Anmälningskod: R31V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning

Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
Anmälningskod: R32V7
Gruppnamn: polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning

Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
Anmälningskod: R32V7
Gruppnamn: energiteknik
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning

Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
Anmälningskod: R32V7
Gruppnamn: bioteknik
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning

Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
Anmälningskod: R32V7
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Polymera material och miljön

Kursinformation för Polymera material och miljön
Anmälningskod: R36V7
Gruppnamn: polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Polymera material och miljön

Kursinformation för Polymera material och miljön
Anmälningskod: R36V7
Gruppnamn: energiteknik
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Polymera material och miljön

Kursinformation för Polymera material och miljön
Anmälningskod: R36V7
Gruppnamn: bioteknik
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Polymera material och miljön

Kursinformation för Polymera material och miljön
Anmälningskod: R36V7
Typ: Obl.
Period: 20 mars - 4 juni

Polymerteknologi

Kursinformation för Polymerteknologi
Anmälningskod: R62V7
Gruppnamn: polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Polymerteknologi

Kursinformation för Polymerteknologi
Anmälningskod: R62V7
Gruppnamn: energiteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Polymerteknologi

Kursinformation för Polymerteknologi
Anmälningskod: R62V7
Gruppnamn: bioteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 19 mars

Processdesign - Produktion av energibärare

Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
Anmälningskod: R30V7
Gruppnamn: polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Processdesign - Produktion av energibärare

Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
Anmälningskod: R30V7
Gruppnamn: energiteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Processdesign - Produktion av energibärare

Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
Anmälningskod: R30V7
Gruppnamn: bioteknik
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Processdesign - Produktion av energibärare

Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
Anmälningskod: R30V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2016

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
Anmälningskod: R24H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
Anmälningskod: R02H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Introduktion till polymera material

Kursinformation för Introduktion till polymera material
Anmälningskod: R26H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Termisk energiåtervinning

Kursinformation för Termisk energiåtervinning
Anmälningskod: R25H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari