Masterprogram i resursåtervinning

Välkommen till masterutbildningen i Resursåtervinning!

Grattis till valet av detta masterprogram som ger dig spetskompetens för din framtida karriär för att kunna analysera och lösa problem inom området resursåtervinning!

Under de kommande två åren kommer du lära dig att arbeta för en hållbar miljö och att förstå och tillämpa forskningsresultat och omsätta dem i praktiken. Utbildningen ger dig möjlighet att fokusera på ett av de tre områdena industriell bioteknik, energiteknik eller polymerteknologi.

Vi fokuserar på återvinning och återanvändning av avfall. Tonvikten ligger på hur man kan minimera produktionsavfall och vikten av att återföra så mycket som möjligt av avfallet till det ekonomiska systemet genom återvinning av material, energi och näringsämnen. Under dessa två år, kommer du att möta flera olika discipliner, såsom energiåtervinning och bioteknik. Du kommer att besöka olika branscher som arbetar med materialåtervinning och energiåtervinning.

Vi ses i augusti!
Anita Pettersson
Utbildningsansvarig 

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterprogrammet i resuråtervinning (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: KMREC
Programtillfälleskod: KMREC16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anita Pettersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
 • Anmälningskod: T0004236
 • Gruppnamn: polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
 • Anmälningskod: T0004236
 • Gruppnamn: energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
 • Anmälningskod: E60V8
 • Gruppnamn: polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
 • Anmälningskod: T0004236
 • Gruppnamn: bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
 • Anmälningskod: E60V8
 • Gruppnamn: energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
 • Anmälningskod: T0004236
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
 • Anmälningskod: E60V8
 • Gruppnamn: bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
 • Anmälningskod: R75H7
 • Typ:
 • Period: 28 augusti - 14 januari

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
 • Anmälningskod: R75H7
 • Gruppnamn: bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 14 januari

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
 • Anmälningskod: R75H7
 • Gruppnamn: energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 14 januari

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
 • Anmälningskod: R75H7
 • Gruppnamn: polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 14 januari

Våren 2017

Bioprocessdesign

 • Kursinformation för Bioprocessdesign
 • Anmälningskod: R29V7
 • Gruppnamn: polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Bioprocessdesign

 • Kursinformation för Bioprocessdesign
 • Anmälningskod: R29V7
 • Gruppnamn: energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Bioprocessdesign

 • Kursinformation för Bioprocessdesign
 • Anmälningskod: R29V7
 • Gruppnamn: bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Introduktion till datormodellering

 • Kursinformation för Introduktion till datormodellering
 • Anmälningskod: R31V7
 • Gruppnamn: polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Introduktion till datormodellering

 • Kursinformation för Introduktion till datormodellering
 • Anmälningskod: R31V7
 • Gruppnamn: energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Introduktion till datormodellering

 • Kursinformation för Introduktion till datormodellering
 • Anmälningskod: R31V7
 • Gruppnamn: bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Introduktion till datormodellering

 • Kursinformation för Introduktion till datormodellering
 • Anmälningskod: R31V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning

 • Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
 • Anmälningskod: R32V7
 • Gruppnamn: polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning

 • Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
 • Anmälningskod: R32V7
 • Gruppnamn: energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning

 • Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
 • Anmälningskod: R32V7
 • Gruppnamn: bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning

 • Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
 • Anmälningskod: R32V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Polymera material och miljön

 • Kursinformation för Polymera material och miljön
 • Anmälningskod: R36V7
 • Gruppnamn: polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Polymera material och miljön

 • Kursinformation för Polymera material och miljön
 • Anmälningskod: R36V7
 • Gruppnamn: energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Polymera material och miljön

 • Kursinformation för Polymera material och miljön
 • Anmälningskod: R36V7
 • Gruppnamn: bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Polymera material och miljön

 • Kursinformation för Polymera material och miljön
 • Anmälningskod: R36V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 mars - 4 juni

Polymerteknologi

 • Kursinformation för Polymerteknologi
 • Anmälningskod: R62V7
 • Gruppnamn: polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Polymerteknologi

 • Kursinformation för Polymerteknologi
 • Anmälningskod: R62V7
 • Gruppnamn: energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Polymerteknologi

 • Kursinformation för Polymerteknologi
 • Anmälningskod: R62V7
 • Gruppnamn: bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 19 mars

Processdesign - Produktion av energibärare

 • Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
 • Anmälningskod: R30V7
 • Gruppnamn: polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Processdesign - Produktion av energibärare

 • Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
 • Anmälningskod: R30V7
 • Gruppnamn: energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Processdesign - Produktion av energibärare

 • Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
 • Anmälningskod: R30V7
 • Gruppnamn: bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Processdesign - Produktion av energibärare

 • Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
 • Anmälningskod: R30V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2016

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

 • Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
 • Anmälningskod: R24H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

 • Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
 • Anmälningskod: R02H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Introduktion till polymera material

 • Kursinformation för Introduktion till polymera material
 • Anmälningskod: R26H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Termisk energiåtervinning

 • Kursinformation för Termisk energiåtervinning
 • Anmälningskod: R25H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari