Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Välkommen


Varmt välkommen till Masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap!

Masterprogrammet vänder sig till dig som har intresse av att arbeta med kvalificerat informationsarbete och utveckling av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. Kanske har du erfarenhet av sådant arbete sen tidigare, kanske är du ny inom detta område, det spelar ingen roll. Som student är du en väldigt viktig del av programmet och du kan berika det på flera sätt. Det händer mycket inom b&i-området just nu och utmaningarna är många för att kunna utveckla, stödja och driva informationsintensiv verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Utbildningen kommer att skapa förutsättningar för dig att delta i, och kanske även leda, detta arbete.

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf)

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD116h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Utbildningen ges på helfart och distans med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. Det förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mikael Gunnarsson
Programansvarig Helena Francke

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Masteruppsats, distans

 • Kursinformation för Masteruppsats, distans
 • Anmälningskod: B37V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Forskningsmetoder, distans

 • Kursinformation för Forskningsmetoder, distans
 • Anmälningskod: B69H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 14 januari

Informationsåtkomst

 • Kursinformation för Informationsåtkomst
 • Anmälningskod: B70H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 31 oktober

Verksamhetsförlagt projektarbete

 • Kursinformation för Verksamhetsförlagt projektarbete
 • Anmälningskod: B80H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 november - 14 januari

Våren 2017

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

 • Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B25V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 22 mars

Digitalisering av kulturarvet 1

 • Kursinformation för Digitalisering av kulturarvet 1
 • Anmälningskod: B27V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 16 januari - 22 mars

Digitalisering av kulturarvet 2

 • Kursinformation för Digitalisering av kulturarvet 2
 • Anmälningskod: B30V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 23 mars - 4 juni

Folkbibliotek och aktivt medborgarskap

 • Kursinformation för Folkbibliotek och aktivt medborgarskap
 • Anmälningskod: B31V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 23 mars - 4 juni

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

 • Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
 • Anmälningskod: B28V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 23 mars - 4 juni

Kulturpolitik I: Kulturpolitikens organisering och styrning

 • Kursinformation för Kulturpolitik I: Kulturpolitikens organisering och styrning
 • Anmälningskod: B26V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 16 januari - 22 mars

Kulturpolitik II: Teorier i kulturpolitisk forskning

 • Kursinformation för Kulturpolitik II: Teorier i kulturpolitisk forskning
 • Anmälningskod: B29V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 23 mars - 4 juni

Hösten 2016

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
 • Anmälningskod: B57H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
 • Anmälningskod: B61H6
 • Typ:
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Introduktion till kunskapsorganisation

 • Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
 • Anmälningskod: B58H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

Klassifikation och informationsutvinning

 • Kursinformation för Klassifikation och informationsutvinning
 • Anmälningskod: B63H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

 • Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
 • Anmälningskod: B59H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari

Vetenskaplig publicering

 • Kursinformation för Vetenskaplig publicering
 • Anmälningskod: B62H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 30 oktober

XML och kontrollerade vokabulärer

 • Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
 • Anmälningskod: B60H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 oktober - 15 januari