Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

Välkommen


Varmt välkommen till Masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap!

Masterprogrammet vänder sig till dig som har intresse av att arbeta med kvalificerat informationsarbete och utveckling av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. Kanske har du erfarenhet av sådant arbete sen tidigare, kanske är du ny inom detta område, det spelar ingen roll. Som student är du en väldigt viktig del av programmet och du kan berika det på flera sätt. Det händer mycket inom b&i-området just nu och utmaningarna är många för att kunna utveckla, stödja och driva informationsintensiv verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Utbildningen kommer att skapa förutsättningar för dig att delta i, och kanske även leda, detta arbete.

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf)

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD116h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Observera

Utbildningen ges på helfart och distans med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. Det förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mikael Gunnarsson
Programansvarig Helena Francke

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Masteruppsats, distans

Kursinformation för Masteruppsats, distans
Anmälningskod: B37V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Forskningsmetoder, distans

Kursinformation för Forskningsmetoder, distans
Anmälningskod: B69H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 14 januari

Informationsåtkomst

Kursinformation för Informationsåtkomst
Anmälningskod: B70H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 31 oktober

Verksamhetsförlagt projektarbete

Kursinformation för Verksamhetsförlagt projektarbete
Anmälningskod: B80H7
Typ: Obl.
Period: 1 november - 14 januari

Våren 2017

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer

Kursinformation för Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
Anmälningskod: B25V7
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 22 mars

Digitalisering av kulturarvet 1

Kursinformation för Digitalisering av kulturarvet 1
Anmälningskod: B27V7
Typ: Valbar
Period: 16 januari - 22 mars

Digitalisering av kulturarvet 2

Kursinformation för Digitalisering av kulturarvet 2
Anmälningskod: B30V7
Typ: Valbar
Period: 23 mars - 4 juni

Folkbibliotek och aktivt medborgarskap

Kursinformation för Folkbibliotek och aktivt medborgarskap
Anmälningskod: B31V7
Typ: Valbar
Period: 23 mars - 4 juni

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer

Kursinformation för Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
Anmälningskod: B28V7
Typ: Valbar
Period: 23 mars - 4 juni

Kulturpolitik I: Kulturpolitikens organisering och styrning

Kursinformation för Kulturpolitik I: Kulturpolitikens organisering och styrning
Anmälningskod: B26V7
Typ: Valbar
Period: 16 januari - 22 mars

Kulturpolitik II: Teorier i kulturpolitisk forskning

Kursinformation för Kulturpolitik II: Teorier i kulturpolitisk forskning
Anmälningskod: B29V7
Typ: Valbar
Period: 23 mars - 4 juni

Hösten 2016

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B57H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
Anmälningskod: B61H6
Typ:
Period: 29 augusti - 30 oktober

Introduktion till kunskapsorganisation

Kursinformation för Introduktion till kunskapsorganisation
Anmälningskod: B58H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

Klassifikation och informationsutvinning

Kursinformation för Klassifikation och informationsutvinning
Anmälningskod: B63H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter

Kursinformation för Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
Anmälningskod: B59H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: B62H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 30 oktober

XML och kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för XML och kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B60H6
Typ: Obl.
Period: 31 oktober - 15 januari