Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: VDIST
Programtillfälleskod: VDIST16h
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig LIJO
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev DSK-utbildningen halvfart.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2018

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
Anmälningskod: V10H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Våren 2018

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
Anmälningskod: V50V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Kursinformation för Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
Anmälningskod: V06H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 14 januari

Våren 2017

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
Anmälningskod: V03H6
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 5 februari

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
Anmälningskod: V03V7
Typ: Valbar
Period: 27 mars - 4 juni

Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund

Kursinformation för Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
Anmälningskod: V02V7
Typ: Valbar
Period: 27 mars - 4 juni

Ledarskap och förbättringsarbete

Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
Anmälningskod: V01V7
Typ: Obl.
Period: 6 februari - 26 mars

Hösten 2016

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
Anmälningskod: V03H6
Typ: Obl.
Period: 17 oktober - 15 januari

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
Anmälningskod: V02H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 16 oktober