Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig LIJO
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari

Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev DSK-utbildningen helfart.pdf

Översikt DSK-programmet HELFART.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete

 • Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
 • Anmälningskod: V14H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Våren 2017

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

 • Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
 • Anmälningskod: V03H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 5 februari

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

 • Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
 • Anmälningskod: V06V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
 • Anmälningskod: V03V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 mars - 4 juni

Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund

 • Kursinformation för Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
 • Anmälningskod: V02V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 mars - 4 juni

Ledarskap och förbättringsarbete

 • Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
 • Anmälningskod: V01V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 februari - 26 mars

Hösten 2016

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

 • Kursinformation för Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
 • Anmälningskod: V04H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

 • Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
 • Anmälningskod: V03H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 oktober - 15 januari

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

 • Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
 • Anmälningskod: V01H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 16 oktober