Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: VABAR
Programtillfälleskod: VABAR16h
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Laura Darcy
Programansvarig Lena Hedén

Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev Specialist SSKutbildning med inriktning mot hälso och sjukvård för barn och ungdomar.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Examensarbete med inriktning mot hälso- sjukvård för barn och ungdomar

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot hälso- sjukvård för barn och ungdomar
Anmälningskod: V06V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik

Kursinformation för Medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik
Anmälningskod: V08H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 14 januari

Pediatrisk omvårdnad i klinisk praxis

Kursinformation för Pediatrisk omvårdnad i klinisk praxis
Anmälningskod: V09H7
Typ: Obl.
Period: 9 oktober - 17 december

Våren 2017

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
Anmälningskod: V13H6
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 5 februari

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
Anmälningskod: V03V7
Typ: Valbar
Period: 27 mars - 4 juni

Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund

Kursinformation för Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
Anmälningskod: V02V7
Typ: Valbar
Period: 27 mars - 4 juni

Ledarskap och förbättringsarbete

Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
Anmälningskod: V01V7
Typ: Obl.
Period: 6 februari - 26 mars

Hösten 2016

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård

Kursinformation för Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
Anmälningskod: V13H6
Typ: Obl.
Period: 17 oktober - 15 januari

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
Anmälningskod: V12H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 16 oktober