Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: GPSYK
Programtillfälleskod: GPSYK16h
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Niklas Andersson

Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård

Kursinformation för Examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård
Anmälningskod: V05V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Klinisk omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård

Kursinformation för Klinisk omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård
Anmälningskod: V12H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Psykiatri ur ett samhällsperspektiv

Kursinformation för Psykiatri ur ett samhällsperspektiv
Anmälningskod: V13H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Våren 2017

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
Anmälningskod: V03V7
Typ: Valbar
Period: 27 mars - 4 juni

Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund

Kursinformation för Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
Anmälningskod: V02V7
Typ: Valbar
Period: 27 mars - 4 juni

Ledarskap och förbättringsarbete

Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
Anmälningskod: V01V7
Typ: Obl.
Period: 6 februari - 26 mars

Psykiatrisk omvårdnad

Kursinformation för Psykiatrisk omvårdnad
Anmälningskod: V09H6
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 5 februari

Hösten 2016

Psykiatrisk omvårdnad

Kursinformation för Psykiatrisk omvårdnad
Anmälningskod: V09H6
Typ: Obl.
Period: 17 oktober - 15 januari

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
Anmälningskod: V07H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 16 oktober