Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: VAVÄL
Programtillfälleskod: VAVÄL16h
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig KAJO
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Examensarbete med inriktning vård av äldre

 • Kursinformation för Examensarbete med inriktning vård av äldre
 • Anmälningskod: V07V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård

 • Kursinformation för Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård
 • Anmälningskod: V11H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 14 januari

Människan med demens och multisjuklighet

 • Kursinformation för Människan med demens och multisjuklighet
 • Anmälningskod: V10H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 5 november

Våren 2017

Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

 • Kursinformation för Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
 • Anmälningskod: V15H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 5 februari

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
 • Anmälningskod: V03V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 mars - 4 juni

Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund

 • Kursinformation för Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
 • Anmälningskod: V02V7
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 mars - 4 juni

Ledarskap och förbättringsarbete

 • Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
 • Anmälningskod: V01V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 februari - 26 mars

Hösten 2016

Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

 • Kursinformation för Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
 • Anmälningskod: V15H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 oktober - 15 januari

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

 • Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
 • Anmälningskod: V14H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 16 oktober