Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: VAVÄL
Programtillfälleskod: VAVÄL16h
Studietakt: Deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Karin Josefsson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2018

Examensarbete med inriktning vård av äldre

Kursinformation för Examensarbete med inriktning vård av äldre
Anmälningskod: V07V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård

Kursinformation för Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård
Anmälningskod: V11H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari

Människan med demens och multisjuklighet

Kursinformation för Människan med demens och multisjuklighet
Anmälningskod: V10H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Våren 2017

Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

Kursinformation för Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
Anmälningskod: V15H6
Typ: Obl.
Period: 16 januari - 5 februari

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Kursinformation för Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
Anmälningskod: V03V7
Typ: Valbar
Period: 27 mars - 4 juni

Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund

Kursinformation för Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
Anmälningskod: V02V7
Typ: Valbar
Period: 27 mars - 4 juni

Ledarskap och förbättringsarbete

Kursinformation för Ledarskap och förbättringsarbete
Anmälningskod: V01V7
Typ: Obl.
Period: 6 februari - 26 mars

Hösten 2016

Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

Kursinformation för Den äldre människan som patient inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
Anmälningskod: V15H6
Typ: Obl.
Period: 17 oktober - 15 januari

Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete

Kursinformation för Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
Anmälningskod: V14H6
Typ: Obl.
Period: 29 augusti - 16 oktober