Systemvetarutbildning

Välkommen


Stort grattis till dig som har valt Systemvetarutbildningen vid Högskolan i Borås och Sektionen för informationsteknologi!

Fokus i Systemvetarutbildningen ligger på att utbilda studenter till duktiga systemutvecklare. Det innebär bl a att kunna analysera företags behov av IT-stöd, planera och designa utformningen av en IT-lösning och att kunna bygga denna. IT-lösningarna skall både förbättra och skapa nya möjligheter för företag och deras användare. I utbildningen arbetar vi med moderna arbetssätt, metoder och utvecklingsverktyg för att utveckla IT-lösningar. Det första året ges grunder i programmering, design och systemering, som sedan byggs på under andra året. Under tredje året genomförs ett större projekt i kursen Systemutvecklingsprojekt. Du avslutar utbildningen med en uppsats för en kandidatexamen inom informatik.

Utbildningen innehåller kurser inom bl a systemutveckling, systemering, programmering, design, affärssystem, test, e-Business, arkitektur och projektledning. Genom hela utbildningen varvas teoretisk och praktiska inslag i form av föreläsningar, handledning, seminarier, gästföreläsare, laborationer, projekt, mm.

Välkommen till en spännande utbildning. Vi ses i början av september!

Carina Hallqvist och Patrik Hedberg
Programansvariga

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Systemvetarutbildning (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2016
Programkod: ASYST
Programtillfälleskod: ASYST16h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Hannes Göbel
Programansvarig Besart Bajrami

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Forskningsmetoder inom informationsteknologi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder inom informationsteknologi
 • Anmälningskod: I07V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 31 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
 • Anmälningskod: I23V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 april - 9 juni

Hösten 2018

Interaktionsdesign 2

 • Kursinformation för Interaktionsdesign 2
 • Anmälningskod: I14H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 november - 20 januari

IT Service Management

 • Kursinformation för IT Service Management
 • Anmälningskod: I13H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 11 november

Systemutvecklingsprojekt

 • Kursinformation för Systemutvecklingsprojekt
 • Anmälningskod: I07H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 11 november

Våren 2018

Förändringsarbete och design av informationssystem

 • Kursinformation för Förändringsarbete och design av informationssystem
 • Anmälningskod: I12V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 3 juni

Objektorienterad systemutveckling 2

 • Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 2
 • Anmälningskod: I23V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 25 mars

Hösten 2017

Objektorienterad systemutveckling 1

 • Kursinformation för Objektorienterad systemutveckling 1
 • Anmälningskod: I30H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 14 januari

Våren 2017

Grundläggande programmering med C#

 • Kursinformation för Grundläggande programmering med C#
 • Anmälningskod: I08V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 26 mars

Introduktion till affärssystem

 • Kursinformation för Introduktion till affärssystem
 • Anmälningskod: I09V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 27 mars - 4 juni

Systemutvecklare - roller, miljö och praktik

 • Kursinformation för Systemutvecklare - roller, miljö och praktik
 • Anmälningskod: I13V7
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 26 mars

Hösten 2016

Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning

 • Kursinformation för Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning
 • Anmälningskod: I13H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

System- och organisationsteori

 • Kursinformation för System- och organisationsteori
 • Anmälningskod: I12H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Systemanalys och design

 • Kursinformation för Systemanalys och design
 • Anmälningskod: I03H6
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari