Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9! Ett yrke där du lämnar din egen elevroll bakom dig för att tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du har flera spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika skolor.

För att få påbörja och genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan redan den första studiedagen och du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du till under snabblänkarna nedan.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också större eget ansvar. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt, men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Du kommer också från termin 2 att ingå i en mentorsgrupp som regelbundet träffar en yrkesverksam lärare. Kopplingen till yrkeslivet i skolan finns därmed som en röd tråd genom hela utbildningen. Under den första terminen läser lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s) Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Från termin 2 påbörjar du ämnesstudier i svenska.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: LASEA
Programtillfälleskod: LASEA17h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Eva Hesslow

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Examensarbete II: Att utforska engelskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9

 • Kursinformation för Examensarbete II: Att utforska engelskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
 • Anmälningskod: L52H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november - 16 januari

Examensarbete II: Att utforska svenska som andraspråksämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9

 • Kursinformation för Examensarbete II: Att utforska svenska som andraspråksämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
 • Anmälningskod: L53H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november - 16 januari

Examensarbete II: Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9

 • Kursinformation för Examensarbete II: Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
 • Anmälningskod: L51H1
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november - 16 januari

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 III

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 III
 • Anmälningskod: L50H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Våren 2021

Engelska med didaktisk inriktning II

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning II
 • Anmälningskod: L36V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 februari

Engelska med didaktisk inriktning III

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning III
 • Anmälningskod: L37V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars - 6 juni

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, II

 • Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, II
 • Anmälningskod: L35V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 februari - 28 mars

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, III

 • Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, III
 • Anmälningskod: L38V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars - 6 juni

Hösten 2020

Examensarbete I: Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9

 • Kursinformation för Examensarbete I: Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9
 • Anmälningskod: L69H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari

Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, III: Vetenskapliga perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, III: Vetenskapliga perspektiv
 • Anmälningskod: L70H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

Våren 2020

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L13V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 mars - 7 juni

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L15V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 23 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L17V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 24 februari - 29 mars

Hösten 2019

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II
 • Anmälningskod: L10H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 19 januari

Våren 2019

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I

 • Kursinformation för Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I
 • Anmälningskod: L27V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I
 • Anmälningskod: L22H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 20 januari

Våren 2018

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I
 • Anmälningskod: L39V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
 • Anmälningskod: L05H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 14 januari