Bibliotekarie

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!

Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!

Vetenskap för profession?

Att bli bibliotekarie idag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. Under din utbildning hos oss kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi vidare ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Samverkan med fälten

Genom gästföreläsare, fältstudier, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att delta i vårt Mentorprogram. Denna medverkan ger dig såväl fördjupade perspektiv och en vidgad syn på professionen och yrkesverksamheten, som möjligheter till inblick i olika karriärsvägar, nätverkande och kontaktskapande.

Internationalisering

Inom programmet finns möjlighet att göra en utbytestermin utomlands, under termin 5 (höstterminen 2019). Man byter då ut kurser som läses i Borås mot kurser som det utländska lärosätet erbjuder och får dem tillgodoräknade vid hemkomst. Samtidigt erhåller man ett Erasmusstipendium på drygt 450 euro/månad. Vid intresse, kontakta International Office per mail exchange@hb.se.

Det finns även möjlighet att under uppsatsterminen söka ett Minor Field Studies-stipendium från högskolan, för att bedriva fältarbete i ett utvecklingsland under tiden som man arbetar med sin examensuppsats. Därutöver finns möjlighet att söka Erasmus praktikstipendium för genomförande av praktik (inom eller utanför utbildningen) i ett annat europeiskt land samt möjlighet till att delta i en biblioteks- och informationsvetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa.

Läs mer om de utbytesmöjigheter som högskolan och programmet erbjuder här: www.hb.se/utbyte, eller kontakta internationell koordinator direkt. Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till Bibliotekshögskolan och vårt Bibliotekarieprogram. Har du några frågor redan nu, eller under programmets gång, är våra dörrar och maillådor alltid öppna. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Amanda Glimstedt & Katarina Michnik
Programansvariga

Kontaktuppgifter:

Amanda Glimstedt, amanda.glimstedt@hb.se 033-4354492
Katarina Michnik, katarina.michnik@hb.se 033-4354082

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB17h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Malin Utter
Programansvarig: Maria Ringbo

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
 • Anmälningskod: B59V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 20 februari

Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek

 • Kursinformation för Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
 • Anmälningskod: B06V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari - 25 mars

Hösten 2019

Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
 • Anmälningskod: B04H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 oktober

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2

 • Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
 • Anmälningskod: B05H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 oktober - 3 november

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
 • Anmälningskod: B41H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 3 december

Information Retrieval (Inställd)

31BIF1

Informationskompetenser

 • Kursinformation för Informationskompetenser
 • Anmälningskod: B40H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 december - 19 januari

Skolbibliotek: funktion och verksamhet

 • Kursinformation för Skolbibliotek: funktion och verksamhet
 • Anmälningskod: B39H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 december - 19 januari

Våren 2019

Professionell informationssökning

 • Kursinformation för Professionell informationssökning
 • Anmälningskod: B14V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 20 februari

Bibliotek och användare 2

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 2
 • Anmälningskod: B15V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari - 25 mars

Informationskompetens och lärande

 • Kursinformation för Informationskompetens och lärande
 • Anmälningskod: B16V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 1 maj

Det samtida barnbiblioteket

 • Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket
 • Anmälningskod: B13V9
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 maj - 9 juni

Digitala metoder (Inställd)

C3BDM1

Internet, samhälle och politik

 • Kursinformation för Internet, samhälle och politik
 • Anmälningskod: B07V9
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 maj - 9 juni

Hösten 2018

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1

 • Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
 • Anmälningskod: B03H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 4 oktober

Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
 • Anmälningskod: B24H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 oktober - 5 november

Bibliotek i samhället 2

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 2
 • Anmälningskod: B35H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 5 december

Att vägleda i samhällsinformation

 • Kursinformation för Att vägleda i samhällsinformation
 • Anmälningskod: B67H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 december - 20 januari

Bibliometrins grunder

 • Kursinformation för Bibliometrins grunder
 • Anmälningskod: B65H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 december - 20 januari

IKT för undervisande bibliotekarier

 • Kursinformation för IKT för undervisande bibliotekarier
 • Anmälningskod: B63H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 december - 20 januari

Våren 2018

Bibliotek och användare 1

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 1
 • Anmälningskod: B01V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 15 februari

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
 • Anmälningskod: B08V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 februari - 21 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
 • Anmälningskod: B61V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 februari - 21 mars

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
 • Anmälningskod: B14V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 26 april

Barn, unga, läsning och samhället

 • Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället
 • Anmälningskod: B77V8
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 3 juni

Elektronisk publicering med XHTML och CSS

 • Kursinformation för Elektronisk publicering med XHTML och CSS
 • Anmälningskod: B17V8
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 3 juni

Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori

 • Kursinformation för Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
 • Anmälningskod: B21V8
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 3 juni

Litteraturförmedling på bibliotek

 • Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek
 • Anmälningskod: B74V8
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 3 juni

Vetenskaplig publicering

 • Kursinformation för Vetenskaplig publicering
 • Anmälningskod: B19V8
 • Typ: Valbar
 • Period: 27 april - 3 juni

Hösten 2017

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap

 • Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Anmälningskod: B06H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 31 oktober

Bibliotek i samhället 1

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 1
 • Anmälningskod: B07H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 november - 3 december

Kunskapsorganisation 1: Klassifikation

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
 • Anmälningskod: B08H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 december - 14 januari