Bibliotekarie

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!

Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!

Vetenskap för profession?

Att bli bibliotekarie idag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. Under din utbildning hos oss kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi vidare ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Samverkan med fälten

Genom gästföreläsare, fältstudier, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att delta i vårt Mentorprogram. Denna medverkan ger dig såväl fördjupade perspektiv och en vidgad syn på professionen och yrkesverksamheten, som möjligheter till inblick i olika karriärsvägar, nätverkande och kontaktskapande.

Internationalisering

Inom programmet finns möjlighet att göra en utbytestermin utomlands, under termin 5 (höstterminen 2019). Man byter då ut kurser som läses i Borås mot kurser som det utländska lärosätet erbjuder och får dem tillgodoräknade vid hemkomst. Samtidigt erhåller man ett Erasmusstipendium på drygt 450 euro/månad. Vid intresse, kontakta International Office per mail exchange@hb.se.

Det finns även möjlighet att under uppsatsterminen söka ett Minor Field Studies-stipendium från högskolan, för att bedriva fältarbete i ett utvecklingsland under tiden som man arbetar med sin examensuppsats. Därutöver finns möjlighet att söka Erasmus praktikstipendium för genomförande av praktik (inom eller utanför utbildningen) i ett annat europeiskt land samt möjlighet till att delta i en biblioteks- och informationsvetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa.

Läs mer om de utbytesmöjigheter som högskolan och programmet erbjuder här: www.hb.se/utbyte, eller kontakta internationell koordinator direkt. Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till Bibliotekshögskolan och vårt Bibliotekarieprogram. Har du några frågor redan nu, eller under programmets gång, är våra dörrar och maillådor alltid öppna. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Amanda Glimstedt & Katarina Michnik
Programansvariga

Kontaktuppgifter:

Amanda Glimstedt, amanda.glimstedt@hb.se 033-4354492
Katarina Michnik, katarina.michnik@hb.se 033-4354082

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB17h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Malin Utter
Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek

Kursinformation för Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
Anmälningskod: B06V0
Typ: Obl.
Period: 21 februari - 25 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
Anmälningskod: B59V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 20 februari

Hösten 2019

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2

Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
Anmälningskod: B05H9
Typ: Obl.
Period: 4 oktober - 3 november

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
Anmälningskod: B41H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 3 december

Information Retrieval (Inställd)

31BIF1

Informationskompetenser

Kursinformation för Informationskompetenser
Anmälningskod: B40H9
Typ: Valbar
Period: 4 december - 19 januari

Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan

Kursinformation för Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
Anmälningskod: B04H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 oktober

Skolbibliotek: funktion och verksamhet

Kursinformation för Skolbibliotek: funktion och verksamhet
Anmälningskod: B39H9
Typ: Valbar
Period: 4 december - 19 januari

Våren 2019

Bibliotek och användare 2

Kursinformation för Bibliotek och användare 2
Anmälningskod: B15V9
Typ: Obl.
Period: 21 februari - 25 mars

Det samtida barnbiblioteket

Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket
Anmälningskod: B13V9
Typ: Valbar
Period: 2 maj - 9 juni

Digitala metoder (Inställd)

C3BDM1

Informationskompetens och lärande

Kursinformation för Informationskompetens och lärande
Anmälningskod: B16V9
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 1 maj

Internet, samhälle och politik

Kursinformation för Internet, samhälle och politik
Anmälningskod: B07V9
Typ: Valbar
Period: 2 maj - 9 juni

Professionell informationssökning

Kursinformation för Professionell informationssökning
Anmälningskod: B14V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 20 februari

Hösten 2018

Att vägleda i samhällsinformation

Kursinformation för Att vägleda i samhällsinformation
Anmälningskod: B67H8
Typ: Valbar
Period: 6 december - 20 januari

Bibliometrins grunder

Kursinformation för Bibliometrins grunder
Anmälningskod: B65H8
Typ: Valbar
Period: 6 december - 20 januari

Bibliotek i samhället 2

Kursinformation för Bibliotek i samhället 2
Anmälningskod: B35H8
Typ: Obl.
Period: 6 november - 5 december

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1

Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
Anmälningskod: B03H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 oktober

IKT för undervisande bibliotekarier

Kursinformation för IKT för undervisande bibliotekarier
Anmälningskod: B63H8
Typ: Valbar
Period: 6 december - 20 januari

Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B24H8
Typ: Obl.
Period: 5 oktober - 5 november

Våren 2018

Barn, unga, läsning och samhället

Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället
Anmälningskod: B77V8
Typ: Valbar
Period: 27 april - 3 juni

Bibliotek och användare 1

Kursinformation för Bibliotek och användare 1
Anmälningskod: B01V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 15 februari

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
Anmälningskod: B14V8
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 26 april

Elektronisk publicering med XHTML och CSS

Kursinformation för Elektronisk publicering med XHTML och CSS
Anmälningskod: B17V8
Typ: Valbar
Period: 27 april - 3 juni

Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori

Kursinformation för Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
Anmälningskod: B21V8
Typ: Valbar
Period: 27 april - 3 juni

Litteraturförmedling på bibliotek

Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek
Anmälningskod: B74V8
Typ: Valbar
Period: 27 april - 3 juni

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: B19V8
Typ: Valbar
Period: 27 april - 3 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
Anmälningskod: B08V8
Typ: Obl.
Period: 16 februari - 21 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
Anmälningskod: B61V8
Typ: Obl.
Period: 16 februari - 21 mars

Hösten 2017

Bibliotek i samhället 1

Kursinformation för Bibliotek i samhället 1
Anmälningskod: B07H7
Typ: Obl.
Period: 1 november - 3 december

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap

Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
Anmälningskod: B06H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 31 oktober

Kunskapsorganisation 1: Klassifikation

Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
Anmälningskod: B08H7
Typ: Obl.
Period: 4 december - 14 januari