Civilekonomprogrammet

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Civilekonomprogrammet (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO17h1
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programadministratör Ingela Hellsten
Programadministratör Susann Evertsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M62V1
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M62V1
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
Anmälningskod: M62V1
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Analys och bedömning av företag och förvaltning

Kursinformation för Analys och bedömning av företag och förvaltning
Anmälningskod: M41H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Digital Marknadskommunikation

Kursinformation för Digital Marknadskommunikation
Anmälningskod: M39H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M38H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M38H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
Anmälningskod: M38H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Internationell redovisning

Kursinformation för Internationell redovisning
Anmälningskod: M40H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M37H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M37H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Ledarskap och reflekterande etik

Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
Anmälningskod: M37H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Management av affärsrelationer

Kursinformation för Management av affärsrelationer
Anmälningskod: M42H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Pragmatiskt förändringsledarskap

Kursinformation för Pragmatiskt förändringsledarskap
Anmälningskod: M36H0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 17 januari

Räkenskapsanalys och värdering

Kursinformation för Räkenskapsanalys och värdering
Anmälningskod: M101H
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Affärsdesign och entreprenörskap

Kursinformation för Affärsdesign och entreprenörskap
Anmälningskod: M37V0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Affärsdesign och entreprenörskap

Kursinformation för Affärsdesign och entreprenörskap
Anmälningskod: M37V0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 20 januari - 29 mars

Affärsdesign och entreprenörskap

Kursinformation för Affärsdesign och entreprenörskap
Anmälningskod: M37V0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp1, MANG
Typ:
Period: 20 januari - 29 mars

Affärsjuridik II

Kursinformation för Affärsjuridik II
Anmälningskod: M41V0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 20 januari - 29 mars

Fallstudie i redovisningspraktik

Kursinformation för Fallstudie i redovisningspraktik
Anmälningskod: M42V0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Informationsutvinning för modern handel

Kursinformation för Informationsutvinning för modern handel
Anmälningskod: M43V0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: M38V0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 20 januari - 29 mars

Management och revision i professionella organisationer

Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
Anmälningskod: M38V0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Performativ fallstudie i managementpraktik

Kursinformation för Performativ fallstudie i managementpraktik
Anmälningskod: M45V0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik

Kursinformation för Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
Anmälningskod: M44V0
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Hösten 2019

Balanserat management

Kursinformation för Balanserat management
Anmälningskod: M20H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Ekonomistyrning II

Kursinformation för Ekonomistyrning II
Anmälningskod: M23H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Finansieringsteori

Kursinformation för Finansieringsteori
Anmälningskod: M16H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 2 september - 10 november

Konsumentbeteende

Kursinformation för Konsumentbeteende
Anmälningskod: M15H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Marknadskommunikation

Kursinformation för Marknadskommunikation
Anmälningskod: M17H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M24H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Miljöekonomi

Kursinformation för Miljöekonomi
Anmälningskod: M25H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 11 november - 19 januari

Performativ managementrevision

Kursinformation för Performativ managementrevision
Anmälningskod: M18H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp1, MANG
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M92H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Skatterätt I

Kursinformation för Skatterätt I
Anmälningskod: M19H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp2, REDO
Typ: Valbar
Period: 2 september - 19 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M21H9
Gruppnamn: ACEKO 17h1-pgrp3, MFÖR
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari

Våren 2019

Hösten 2018

Finansiell planering

Kursinformation för Finansiell planering
Anmälningskod: M03H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M05H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari

Våren 2018

Marknadsföring för ekonomer

Kursinformation för Marknadsföring för ekonomer
Anmälningskod: M18V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Hösten 2017

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: M40H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: M38H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 14 januari