Energiingenjör

Välkommen!

Vi som arbetar inom energiingenjörsprogrammet här vid Högskolan i Borås önskar dig hjärtligt välkommen till tre spännande år av studier.

Vi hoppas och är övertygade om att du kommer att trivas under dina tre studieår här. Under dessa år kommer du att lägga grunden för din framtida yrkeskarriär som energiingenjör och vi har en hög ambition om att det du lär dig har en stor relevans för ditt kommande yrke. Den pågående omställningen till förnybara energikällor i vårt samhälle och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik.

Under vägens gång kommer du också att få en inblick i den forskning som vi bedriver inom energiåtervinning och som också är ett av högskolans mest framgångsrika forskningsområden. Kanske kommer du själv att nyttiggöra resultaten från denna forskning i ditt arbete som ingenjör eller rent av själv kanske fortsätta med forskarstudier hos oss.

/Peter Ahlström, programansvarig

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Energiingenjörsutbildningen (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENI17h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Peter Ahlström

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Akademiskt skrivande

 • Kursinformation för Akademiskt skrivande
 • Anmälningskod: E64V0
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 22 mars

Akademiskt skrivande

 • Kursinformation för Akademiskt skrivande
 • Anmälningskod: E64V0
 • Gruppnamn: Elkraft
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 22 mars

Examensarbete i energiteknik

 • Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
 • Anmälningskod: E65V0
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 mars - 7 juni

Examensarbete i energiteknik

 • Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
 • Anmälningskod: E65V0
 • Gruppnamn: Elkraft
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 mars - 7 juni

Industriprojekt för energiingenjörer

 • Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
 • Anmälningskod: E63V0
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 22 mars

Industriprojekt för energiingenjörer

 • Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
 • Anmälningskod: E63V0
 • Gruppnamn: Elkraft
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 22 mars

Hösten 2019

CAD för VVS-installationer

 • Kursinformation för CAD för VVS-installationer
 • Anmälningskod: E32H9
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Elanläggnings- och reläskyddsteknik

 • Kursinformation för Elanläggnings- och reläskyddsteknik
 • Anmälningskod: E44H9
 • Gruppnamn: Elkraft
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet

 • Kursinformation för Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
 • Anmälningskod: E43H9
 • Gruppnamn: Elkraft
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Industriell energihushållning

 • Kursinformation för Industriell energihushållning
 • Anmälningskod: E33H9
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Kraftelektronik

 • Kursinformation för Kraftelektronik
 • Anmälningskod: E41H9
 • Gruppnamn: Elkraft
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 19 januari

Mätteknik och mätvärdesanalys

 • Kursinformation för Mätteknik och mätvärdesanalys
 • Anmälningskod: E42H9
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 19 januari

Projektteknik

 • Kursinformation för Projektteknik
 • Anmälningskod: E52H9
 • Gruppnamn: Elkraft
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 19 januari

Projektteknik

 • Kursinformation för Projektteknik
 • Anmälningskod: E52H9
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 19 januari

Våren 2019

El-CAD och ritteknik

 • Kursinformation för El-CAD och ritteknik
 • Anmälningskod: E19V9
 • Gruppnamn: Elkraft
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 mars - 9 juni

Elkretsanalys

 • Kursinformation för Elkretsanalys
 • Anmälningskod: E14V9
 • Gruppnamn: Elkraft
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 24 mars

Fjärrvärme och fjärrkyla

 • Kursinformation för Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Anmälningskod: E18V9
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 mars - 9 juni

Förbränningsteknik

 • Kursinformation för Förbränningsteknik
 • Anmälningskod: E12V9
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 24 mars

Styr- och reglerteknik

 • Kursinformation för Styr- och reglerteknik
 • Anmälningskod: E13V9
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 24 mars

Styr- och reglerteknik

 • Kursinformation för Styr- och reglerteknik
 • Anmälningskod: E13V9
 • Gruppnamn: Elkraft
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 24 mars

Ventilations - och uppvärmningssystem II

 • Kursinformation för Ventilations - och uppvärmningssystem II
 • Anmälningskod: E15V9
 • Gruppnamn: Allmän
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 mars - 9 juni

Hösten 2018

Tillämpad matematik och statistik

 • Kursinformation för Tillämpad matematik och statistik
 • Anmälningskod: E09H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 4 november

Ventilation och uppvärmningssystem 1

 • Kursinformation för Ventilation och uppvärmningssystem 1
 • Anmälningskod: E102H
 • Typ: Obl.
 • Period: 5 november - 20 januari

Våren 2018

Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för energiingenjörer

 • Kursinformation för Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för energiingenjörer
 • Anmälningskod: E45V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 mars - 3 juni

Linjär algebra och differentialekvationer

 • Kursinformation för Linjär algebra och differentialekvationer
 • Anmälningskod: E31V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 18 mars

Hösten 2017

Förnyelsebar energi

 • Kursinformation för Förnyelsebar energi
 • Anmälningskod: E30H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Introduktion Energiteknik

 • Kursinformation för Introduktion Energiteknik
 • Anmälningskod: E28H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer

 • Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
 • Anmälningskod: E32H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari