Energiingenjör

Välkommen!

Vi som arbetar inom energiingenjörsprogrammet här vid Högskolan i Borås önskar dig hjärtligt välkommen till tre spännande år av studier.

Vi hoppas och är övertygade om att du kommer att trivas under dina tre studieår här. Under dessa år kommer du att lägga grunden för din framtida yrkeskarriär som energiingenjör och vi har en hög ambition om att det du lär dig har en stor relevans för ditt kommande yrke. Den pågående omställningen till förnybara energikällor i vårt samhälle och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik.

Under vägens gång kommer du också att få en inblick i den forskning som vi bedriver inom energiåtervinning och som också är ett av högskolans mest framgångsrika forskningsområden. Kanske kommer du själv att nyttiggöra resultaten från denna forskning i ditt arbete som ingenjör eller rent av själv kanske fortsätta med forskarstudier hos oss.

/Peter Ahlström, programansvarig

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Energiingenjörsutbildningen (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENI17h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Peter Ahlström

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Akademiskt skrivande

Kursinformation för Akademiskt skrivande
Anmälningskod: E64V0
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Akademiskt skrivande

Kursinformation för Akademiskt skrivande
Anmälningskod: E64V0
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: E65V0
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Examensarbete i energiteknik

Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
Anmälningskod: E65V0
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: E63V0
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Industriprojekt för energiingenjörer

Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
Anmälningskod: E63V0
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Hösten 2019

CAD för VVS-installationer

Kursinformation för CAD för VVS-installationer
Anmälningskod: E32H9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Elanläggnings- och reläskyddsteknik

Kursinformation för Elanläggnings- och reläskyddsteknik
Anmälningskod: E44H9
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet

Kursinformation för Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
Anmälningskod: E43H9
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Industriell energihushållning

Kursinformation för Industriell energihushållning
Anmälningskod: E33H9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Kraftelektronik

Kursinformation för Kraftelektronik
Anmälningskod: E41H9
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Mätteknik och mätvärdesanalys

Kursinformation för Mätteknik och mätvärdesanalys
Anmälningskod: E42H9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Projektteknik

Kursinformation för Projektteknik
Anmälningskod: E52H9
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Projektteknik

Kursinformation för Projektteknik
Anmälningskod: E52H9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Våren 2019

El-CAD och ritteknik

Kursinformation för El-CAD och ritteknik
Anmälningskod: E19V9
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 9 juni

Elkretsanalys

Kursinformation för Elkretsanalys
Anmälningskod: E14V9
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Fjärrvärme och fjärrkyla

Kursinformation för Fjärrvärme och fjärrkyla
Anmälningskod: E18V9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 9 juni

Förbränningsteknik

Kursinformation för Förbränningsteknik
Anmälningskod: E12V9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Styr- och reglerteknik

Kursinformation för Styr- och reglerteknik
Anmälningskod: E13V9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Styr- och reglerteknik

Kursinformation för Styr- och reglerteknik
Anmälningskod: E13V9
Gruppnamn: Elkraft
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Ventilations - och uppvärmningssystem II

Kursinformation för Ventilations - och uppvärmningssystem II
Anmälningskod: E15V9
Gruppnamn: Allmän
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 9 juni

Hösten 2018

Tillämpad matematik och statistik

Kursinformation för Tillämpad matematik och statistik
Anmälningskod: E09H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Ventilation och uppvärmningssystem 1

Kursinformation för Ventilation och uppvärmningssystem 1
Anmälningskod: E102H
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Våren 2018

Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för energiingenjörer

Kursinformation för Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för energiingenjörer
Anmälningskod: E45V8
Typ: Obl.
Period: 19 mars - 3 juni

Linjär algebra och differentialekvationer

Kursinformation för Linjär algebra och differentialekvationer
Anmälningskod: E31V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Hösten 2017

Förnyelsebar energi

Kursinformation för Förnyelsebar energi
Anmälningskod: E30H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Introduktion Energiteknik

Kursinformation för Introduktion Energiteknik
Anmälningskod: E28H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
Anmälningskod: E32H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari