Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till Grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6! Du har nu åtta spännande, utmanande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du ska också tillägna sig ett akademiskt förhållningssätt.

För att få påbörja och genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan redan den första studiedagen och du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du till höger under snabblänkar.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också mycket större eget ansvar.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper som är fasta första året. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Som anställd på skolor idag är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s) Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

Andra terminen startar i januari och då påbörjar du ämnesstudier i matematik och svenska. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Kopplingen till yrkeslivet i skolan finns som en röd tråd genom hela utbildningen och en del av din studietid kommer att vara förlagd vid skolor d.v.s. verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kommer också att ingå i en mentorsgrupp (T2-T8) som regelbundet träffar en yrkesverksam lärare.

I vår lärplattform PingPong kan du söka efter Min programportal som ger dig en visuell översikt över hela programmet. Länkar till kommande kurser kommer att tillkomma i översikten.

All övrig information kommer vid kursstart (29 augusti, 09:00 i M204). Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 
Schema för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: LAG46
Programtillfälleskod: LAG4617h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ferlin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6

 • Kursinformation för Utvärdering och bedömning i svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6
 • Anmälningskod: L34V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars - 6 juni

Hösten 2020

Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt

 • Kursinformation för Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt
 • Anmälningskod: L62H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare i grundskolans åk 4-6, III: Vetenskapliga perspektiv
 • Anmälningskod: L71H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2020

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L25V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Engelska och engelskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Engelska och engelskdidaktik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L26V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 mars - 7 juni

Hösten 2019

Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L27H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 10 november

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II
 • Anmälningskod: L28H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari

Våren 2019

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L15V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 24 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L17V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 25 februari - 31 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L13V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 april - 9 juni

Hösten 2018

Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L16H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 3 september - 20 januari

Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L28H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 20 januari

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L18H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 3 september - 20 januari

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 • Kursinformation för Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
 • Anmälningskod: L19H8
 • Typ: Valbar
 • Period: 3 september - 20 januari

Våren 2018

Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L19V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I

 • Kursinformation för Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I
 • Anmälningskod: L38V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
 • Anmälningskod: L04H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 14 januari