Industriell ekonomi - affärsingenjör

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen.

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för industriell ekonomi - affärsingenjör (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIEA17h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E84V0
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E40V0
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E84V0
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E40V0
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 7 juni

Mekaniska konstruktioner

Kursinformation för Mekaniska konstruktioner
Anmälningskod: E53V0
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Tillverkningsteknologi

Kursinformation för Tillverkningsteknologi
Anmälningskod: E45V0
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2019

Byggnadsprojekt

Kursinformation för Byggnadsprojekt
Anmälningskod: E23H9
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E71H9
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E66H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Produktutveckling

Kursinformation för Produktutveckling
Anmälningskod: E65H9
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E63H9
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Styrning av försörjningskedjor

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor
Anmälningskod: E64H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Våren 2019

Fastighetsförvaltning

Kursinformation för Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: E24V9
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Lean Management

Kursinformation för Lean Management
Anmälningskod: E26V9
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 9 juni

Operationsanalys

Kursinformation för Operationsanalys
Anmälningskod: E34V9
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 9 juni

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E23V9
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E23V9
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Produktionssimulering

Kursinformation för Produktionssimulering
Anmälningskod: E33V9
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Hösten 2018

Byggnadsteknik

Kursinformation för Byggnadsteknik
Anmälningskod: E30H8
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E45H8
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: E13H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: E35H8
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Produktion I

Kursinformation för Produktion I
Anmälningskod: E46H8
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Produktionsteknik

Kursinformation för Produktionsteknik
Anmälningskod: E18H8
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Våren 2018

Datorstödd konstruktion

Kursinformation för Datorstödd konstruktion
Anmälningskod: E04V8
Typ: Valbar
Period: 15 januari - 18 mars

Datorstödd konstruktion

Kursinformation för Datorstödd konstruktion
Anmälningskod: E04V8
Gruppnamn: Maskin
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Introduktion till Byggteknik med Ritteknik

Kursinformation för Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
Anmälningskod: E85V8
Gruppnamn: Bygg
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: E03V8
Typ: Obl.
Period: 19 mars - 3 juni

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E01V8
Typ: Valbar
Period: 15 januari - 18 mars

Hösten 2017

Introduktion till industriell ekonomi - Affärsingenjör

Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi - Affärsingenjör
Anmälningskod: E14H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E21H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: E16H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober