Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Textildesign

Välkommen till masterprogrammet i textil och modedesign!

Det kommer att bli två år av designarbete, i början kommer du att ta fram ett design program, som du kommer att utveckla och förfina under åren. Det kommer bli mycket läsning, skrivning och reflektion, och vi kommer ha återkommande diskussioner där teori och praktik kommer förenas till en sak - ditt design arbete. Välkommen till masterutbildningen!

Viktiga datum

22-24 augusti

Färgeri-, berednings- och tryckteknik - introduktions kurs, 1.5 hp

28 augusti:

Introduktion arrangeras av Studentkåren

29 augusti

08:30 Välkomsttal / Engelska, Vestindien B+C
08:45 Information i T474
12:30-12:45 Samling på Textilmuseet för fotografering.
13.00 Studierektor informerar (Svenska, Vestindien B+C)
14.00 Studierektor informerar, (Engelska Vestindien A)

Onsdagen 30/8

Samling Vestindien kl. 10.00 - Workshop
Pågår hela dagen och kvällen

Torsdag 1/9 - och därefter

Ordinarie schema - se Kronox

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: KMAMT
Programtillfälleskod: KMAMT17hTEXT
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Hanna Landin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Designprojekt - examensarbete

 • Kursinformation för Designprojekt - examensarbete
 • Anmälningskod: D12H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 5 maj

Estetisk teori - Designseminarier II

 • Kursinformation för Estetisk teori - Designseminarier II
 • Anmälningskod: D11H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 9 juni

Konstnärlig designforskning

 • Kursinformation för Konstnärlig designforskning
 • Anmälningskod: D12V9
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 april - 9 juni

Studentdrivet designprojekt II

 • Kursinformation för Studentdrivet designprojekt II
 • Anmälningskod: D13V9
 • Typ: Valbar
 • Period: 29 april - 9 juni

Hösten 2018

Designprojekt - examensarbete

 • Kursinformation för Designprojekt - examensarbete
 • Anmälningskod: D12H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 12 november - 20 januari

Designprojekt - utvecklingsprojekt

 • Kursinformation för Designprojekt - utvecklingsprojekt
 • Anmälningskod: D10H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 11 november

Estetisk teori - Designseminarier II

 • Kursinformation för Estetisk teori - Designseminarier II
 • Anmälningskod: D11H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 oktober - 20 januari

Våren 2018

Designprojekt - fördjupningsprojekt

 • Kursinformation för Designprojekt - fördjupningsprojekt
 • Anmälningskod: D25V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 februari - 3 juni

Estetisk teori - Designseminarier I

 • Kursinformation för Estetisk teori - Designseminarier I
 • Anmälningskod: D19H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 25 mars

Färgeri, textiltryck och beredningsteknik, avancerad nivå

 • Kursinformation för Färgeri, textiltryck och beredningsteknik, avancerad nivå
 • Anmälningskod: D26H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 15 januari - 21 januari

Fördjupning textil teknik

 • Kursinformation för Fördjupning textil teknik
 • Anmälningskod: D24H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 15 januari - 21 januari

Fördjupning textil teknik

 • Kursinformation för Fördjupning textil teknik
 • Anmälningskod: D25H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 15 januari - 21 januari

Konstnärligt utvecklingsarbete - avancerad nivå

 • Kursinformation för Konstnärligt utvecklingsarbete - avancerad nivå
 • Anmälningskod: D26V8
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 januari - 25 februari

Hösten 2017

Designprojekt - ansökningsprojekt

 • Kursinformation för Designprojekt - ansökningsprojekt
 • Anmälningskod: D16H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 1 oktober

Estetisk teori - Designmetodik

 • Kursinformation för Estetisk teori - Designmetodik
 • Anmälningskod: D18H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 oktober - 5 november

Estetisk teori - Designseminarier I

 • Kursinformation för Estetisk teori - Designseminarier I
 • Anmälningskod: D19H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 oktober - 14 januari

Färgeri, textiltryck och beredningsteknik, avancerad nivå

 • Kursinformation för Färgeri, textiltryck och beredningsteknik, avancerad nivå
 • Anmälningskod: D26H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 11 december - 14 januari

Fördjupning textil teknik

 • Kursinformation för Fördjupning textil teknik
 • Anmälningskod: D24H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 11 december - 14 januari

Fördjupning textil teknik

 • Kursinformation för Fördjupning textil teknik
 • Anmälningskod: D25H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 november - 14 januari

Trikåteknik, avancerad nivå

 • Kursinformation för Trikåteknik, avancerad nivå
 • Anmälningskod: D22H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 november - 10 december

Väveriteknik, avancerad nivå

 • Kursinformation för Väveriteknik, avancerad nivå
 • Anmälningskod: D23H7
 • Typ: Valbar
 • Period: 6 november - 10 december