Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Textildesign

Välkommen till masterprogrammet i textil och modedesign!

Det kommer att bli två år av designarbete, i början kommer du att ta fram ett design program, som du kommer att utveckla och förfina under åren. Det kommer bli mycket läsning, skrivning och reflektion, och vi kommer ha återkommande diskussioner där teori och praktik kommer förenas till en sak - ditt design arbete. Välkommen till masterutbildningen!

Viktiga datum

22-24 augusti

Färgeri-, berednings- och tryckteknik - introduktions kurs, 1.5 hp

28 augusti:

Introduktion arrangeras av Studentkåren

29 augusti

08:30 Välkomsttal / Engelska, Vestindien B+C
08:45 Information i T474
12:30-12:45 Samling på Textilmuseet för fotografering.
13.00 Studierektor informerar (Svenska, Vestindien B+C)
14.00 Studierektor informerar, (Engelska Vestindien A)

Onsdagen 30/8

Samling Vestindien kl. 10.00 - Workshop
Pågår hela dagen och kvällen

Torsdag 1/9 - och därefter

Ordinarie schema - se Kronox

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: KMAMT
Programtillfälleskod: KMAMT17hTEXT
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Hanna Landin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Designprojekt - examensarbete

Kursinformation för Designprojekt - examensarbete
Anmälningskod: D12H8
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 5 maj

Estetisk teori - Designseminarier II

Kursinformation för Estetisk teori - Designseminarier II
Anmälningskod: D11H8
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Konstnärlig designforskning

Kursinformation för Konstnärlig designforskning
Anmälningskod: D12V9
Typ: Valbar
Period: 29 april - 9 juni

Studentdrivet designprojekt II

Kursinformation för Studentdrivet designprojekt II
Anmälningskod: D13V9
Typ: Valbar
Period: 29 april - 9 juni

Hösten 2018

Designprojekt - examensarbete

Kursinformation för Designprojekt - examensarbete
Anmälningskod: D12H8
Typ: Obl.
Period: 12 november - 20 januari

Designprojekt - utvecklingsprojekt

Kursinformation för Designprojekt - utvecklingsprojekt
Anmälningskod: D10H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 11 november

Estetisk teori - Designseminarier II

Kursinformation för Estetisk teori - Designseminarier II
Anmälningskod: D11H8
Typ: Obl.
Period: 8 oktober - 20 januari

Våren 2018

Designprojekt - fördjupningsprojekt

Kursinformation för Designprojekt - fördjupningsprojekt
Anmälningskod: D25V8
Typ: Obl.
Period: 26 februari - 3 juni

Estetisk teori - Designseminarier I

Kursinformation för Estetisk teori - Designseminarier I
Anmälningskod: D19H7
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Färgeri, textiltryck och beredningsteknik, avancerad nivå

Kursinformation för Färgeri, textiltryck och beredningsteknik, avancerad nivå
Anmälningskod: D26H7
Typ: Valbar
Period: 15 januari - 21 januari

Fördjupning textil teknik

Kursinformation för Fördjupning textil teknik
Anmälningskod: D24H7
Typ: Valbar
Period: 15 januari - 21 januari

Fördjupning textil teknik

Kursinformation för Fördjupning textil teknik
Anmälningskod: D25H7
Typ: Valbar
Period: 15 januari - 21 januari

Konstnärligt utvecklingsarbete - avancerad nivå

Kursinformation för Konstnärligt utvecklingsarbete - avancerad nivå
Anmälningskod: D26V8
Typ: Obl.
Period: 22 januari - 25 februari

Hösten 2017

Designprojekt - ansökningsprojekt

Kursinformation för Designprojekt - ansökningsprojekt
Anmälningskod: D16H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 1 oktober

Estetisk teori - Designmetodik

Kursinformation för Estetisk teori - Designmetodik
Anmälningskod: D18H7
Typ: Obl.
Period: 2 oktober - 5 november

Estetisk teori - Designseminarier I

Kursinformation för Estetisk teori - Designseminarier I
Anmälningskod: D19H7
Typ: Obl.
Period: 2 oktober - 14 januari

Färgeri, textiltryck och beredningsteknik, avancerad nivå

Kursinformation för Färgeri, textiltryck och beredningsteknik, avancerad nivå
Anmälningskod: D26H7
Typ: Valbar
Period: 11 december - 14 januari

Fördjupning textil teknik

Kursinformation för Fördjupning textil teknik
Anmälningskod: D24H7
Typ: Valbar
Period: 11 december - 14 januari

Fördjupning textil teknik

Kursinformation för Fördjupning textil teknik
Anmälningskod: D25H7
Typ: Valbar
Period: 6 november - 14 januari

Trikåteknik, avancerad nivå

Kursinformation för Trikåteknik, avancerad nivå
Anmälningskod: D22H7
Typ: Valbar
Period: 6 november - 10 december

Väveriteknik, avancerad nivå

Kursinformation för Väveriteknik, avancerad nivå
Anmälningskod: D23H7
Typ: Valbar
Period: 6 november - 10 december