Masterprogram i resursåtervinning

Välkommen till masterutbildningen i Resursåtervinning!

Grattis till valet av detta masterprogram som ger dig spetskompetens att möta framtidens utmaningar! Här får du kunskapen för din framtida karriär så att du kan vara med och lösa material- och energifrågor för ett hållbart samhälle. Du kan också jobba mot de globala målen och vara med och stötta andra delar av världen där material- och energiåtervinning fortfarande är en utopi.

Under de kommande två åren kommer du lära dig att arbeta för en hållbar miljö, att förstå och tillämpa forskningsresultat och omsätta dem i praktiken. Utbildningen ger dig möjlighet att fokusera på ett av de tre områdena industriell bioteknik, energiteknik eller polymerteknik.

Vi fokuserar på material- och energiåtervinning av avfall. Tonvikten ligger på hur man kan omvandla avfall till nya produkter som t.ex. etanol, el eller plastmaterial, vikten av att återvinna energi, metaller, näringsämnen och andra material och återföra det till det ekonomiska systemet för en cirkulär ekonomi. Så under dessa två år kommer du att möta flera olika discipliner och besöka olika branscher som arbetar med material- och energiåtervinning.

Vi ses i augusti!

Anita Pettersson

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterubildningen i resursåtervinning (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: KMREC
Programtillfälleskod: KMREC17h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anita Pettersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
Anmälningskod: E74V9
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
Anmälningskod: E74V9
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
Anmälningskod: E74V9
Gruppnamn: Bioteknik
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
Anmälningskod: E86H8
Gruppnamn: Bioteknik
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
Anmälningskod: E86H8
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
Anmälningskod: E86H8
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Våren 2018

Bioprocessdesign

Kursinformation för Bioprocessdesign
Anmälningskod: E74V8
Gruppnamn: Bioteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Introduktion till datormodellering

Kursinformation för Introduktion till datormodellering
Anmälningskod: E57V8
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Introduktion till datormodellering

Kursinformation för Introduktion till datormodellering
Anmälningskod: E57V8
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Modellering av förbränningsprocesser – teori och tillämpning

Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser – teori och tillämpning
Anmälningskod: E75V8
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 19 mars - 3 juni

Polymera material och miljön

Kursinformation för Polymera material och miljön
Anmälningskod: E59V8
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 19 mars - 3 juni

Polymerteknologi

Kursinformation för Polymerteknologi
Anmälningskod: E58V8
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 18 mars

Processdesign - Produktion av energibärare

Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
Anmälningskod: E56V8
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
Anmälningskod: R04H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
Anmälningskod: R04H7
Gruppnamn: Bioteknik
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
Anmälningskod: R04H7
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
Anmälningskod: R04H7
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
Anmälningskod: R03H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
Anmälningskod: R03H7
Gruppnamn: Bioteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
Anmälningskod: R03H7
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
Anmälningskod: R03H7
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Introduktion till polymera material

Kursinformation för Introduktion till polymera material
Anmälningskod: R06H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Introduktion till polymera material

Kursinformation för Introduktion till polymera material
Anmälningskod: R06H7
Gruppnamn: Bioteknik
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Introduktion till polymera material

Kursinformation för Introduktion till polymera material
Anmälningskod: R06H7
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Introduktion till polymera material

Kursinformation för Introduktion till polymera material
Anmälningskod: R06H7
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Livscykelanalys

Kursinformation för Livscykelanalys
Anmälningskod: R02H7
Gruppnamn: Bioteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Livscykelanalys

Kursinformation för Livscykelanalys
Anmälningskod: R02H7
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Livscykelanalys

Kursinformation för Livscykelanalys
Anmälningskod: R02H7
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Resursåtervinning

Kursinformation för Resursåtervinning
Anmälningskod: R01H7
Gruppnamn: Bioteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Resursåtervinning

Kursinformation för Resursåtervinning
Anmälningskod: R01H7
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Resursåtervinning

Kursinformation för Resursåtervinning
Anmälningskod: R01H7
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 29 oktober

Termisk energiåtervinning

Kursinformation för Termisk energiåtervinning
Anmälningskod: R76H7
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Termisk energiåtervinning

Kursinformation för Termisk energiåtervinning
Anmälningskod: R76H7
Gruppnamn: Bioteknik
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Termisk energiåtervinning

Kursinformation för Termisk energiåtervinning
Anmälningskod: R76H7
Gruppnamn: Energiteknik
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari

Termisk energiåtervinning

Kursinformation för Termisk energiåtervinning
Anmälningskod: R76H7
Gruppnamn: Polymerteknik
Typ: Obl.
Period: 30 oktober - 14 januari