Masterprogram i resursåtervinning

Välkommen till masterutbildningen i Resursåtervinning!

Grattis till valet av detta masterprogram som ger dig spetskompetens att möta framtidens utmaningar! Här får du kunskapen för din framtida karriär så att du kan vara med och lösa material- och energifrågor för ett hållbart samhälle. Du kan också jobba mot de globala målen och vara med och stötta andra delar av världen där material- och energiåtervinning fortfarande är en utopi.

Under de kommande två åren kommer du lära dig att arbeta för en hållbar miljö, att förstå och tillämpa forskningsresultat och omsätta dem i praktiken. Utbildningen ger dig möjlighet att fokusera på ett av de tre områdena industriell bioteknik, energiteknik eller polymerteknik.

Vi fokuserar på material- och energiåtervinning av avfall. Tonvikten ligger på hur man kan omvandla avfall till nya produkter som t.ex. etanol, el eller plastmaterial, vikten av att återvinna energi, metaller, näringsämnen och andra material och återföra det till det ekonomiska systemet för en cirkulär ekonomi. Så under dessa två år kommer du att möta flera olika discipliner och besöka olika branscher som arbetar med material- och energiåtervinning.

Vi ses i augusti!

Anita Pettersson

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterubildningen i resursåtervinning (extern länk).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: KMREC
Programtillfälleskod: KMREC17h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anita Pettersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
 • Anmälningskod: E74V9
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 9 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
 • Anmälningskod: E74V9
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 9 juni

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
 • Anmälningskod: E74V9
 • Gruppnamn: Bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
 • Anmälningskod: E86H8
 • Gruppnamn: Bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 20 januari

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
 • Anmälningskod: E86H8
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 20 januari

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1

 • Kursinformation för Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
 • Anmälningskod: E86H8
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 20 januari

Våren 2018

Bioprocessdesign

 • Kursinformation för Bioprocessdesign
 • Anmälningskod: E74V8
 • Gruppnamn: Bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Introduktion till datormodellering

 • Kursinformation för Introduktion till datormodellering
 • Anmälningskod: E57V8
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 18 mars

Introduktion till datormodellering

 • Kursinformation för Introduktion till datormodellering
 • Anmälningskod: E57V8
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 18 mars

Modellering av förbränningsprocesser – teori och tillämpning

 • Kursinformation för Modellering av förbränningsprocesser – teori och tillämpning
 • Anmälningskod: E75V8
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 mars - 3 juni

Polymera material och miljön

 • Kursinformation för Polymera material och miljön
 • Anmälningskod: E59V8
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 mars - 3 juni

Polymerteknologi

 • Kursinformation för Polymerteknologi
 • Anmälningskod: E58V8
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 18 mars

Processdesign - Produktion av energibärare

 • Kursinformation för Processdesign - Produktion av energibärare
 • Anmälningskod: E56V8
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 15 januari - 3 juni

Hösten 2017

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

 • Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
 • Anmälningskod: R04H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

 • Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
 • Anmälningskod: R04H7
 • Gruppnamn: Bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

 • Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
 • Anmälningskod: R04H7
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Biobränsle och biologisk behandling av avfall

 • Kursinformation för Biobränsle och biologisk behandling av avfall
 • Anmälningskod: R04H7
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

 • Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
 • Anmälningskod: R03H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

 • Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
 • Anmälningskod: R03H7
 • Gruppnamn: Bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

 • Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
 • Anmälningskod: R03H7
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg

 • Kursinformation för Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
 • Anmälningskod: R03H7
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Introduktion till polymera material

 • Kursinformation för Introduktion till polymera material
 • Anmälningskod: R06H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Introduktion till polymera material

 • Kursinformation för Introduktion till polymera material
 • Anmälningskod: R06H7
 • Gruppnamn: Bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Introduktion till polymera material

 • Kursinformation för Introduktion till polymera material
 • Anmälningskod: R06H7
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Introduktion till polymera material

 • Kursinformation för Introduktion till polymera material
 • Anmälningskod: R06H7
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Livscykelanalys

 • Kursinformation för Livscykelanalys
 • Anmälningskod: R02H7
 • Gruppnamn: Bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Livscykelanalys

 • Kursinformation för Livscykelanalys
 • Anmälningskod: R02H7
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Livscykelanalys

 • Kursinformation för Livscykelanalys
 • Anmälningskod: R02H7
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Resursåtervinning

 • Kursinformation för Resursåtervinning
 • Anmälningskod: R01H7
 • Gruppnamn: Bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Resursåtervinning

 • Kursinformation för Resursåtervinning
 • Anmälningskod: R01H7
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Resursåtervinning

 • Kursinformation för Resursåtervinning
 • Anmälningskod: R01H7
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 augusti - 29 oktober

Termisk energiåtervinning

 • Kursinformation för Termisk energiåtervinning
 • Anmälningskod: R76H7
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Termisk energiåtervinning

 • Kursinformation för Termisk energiåtervinning
 • Anmälningskod: R76H7
 • Gruppnamn: Bioteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Termisk energiåtervinning

 • Kursinformation för Termisk energiåtervinning
 • Anmälningskod: R76H7
 • Gruppnamn: Energiteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari

Termisk energiåtervinning

 • Kursinformation för Termisk energiåtervinning
 • Anmälningskod: R76H7
 • Gruppnamn: Polymerteknik
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 oktober - 14 januari