Textil produktutveckling och entreprenörskap

Välkommen till utbildningen i textil produktutveckling och entreprenörskap!

Som ny student är du varmt välkommen till en utbildning som ger grunderna för att själv utveckla produkt- och affärsidéer inom den textila världen. Efter avslutad utbildning kommer du att ha en grundläggande kunskap om den textila värdekedjan samt utvecklat din förmåga att starta och driva affärsprojekt. /Ann-Kristin Olsson, utbildningsledare

Tisdag, 29/8

08:45 Välkomsttal, sal Vestindien B+C
09:00 Information av programansvarig Stig Nilsson sal Vestindien A
10:45-11:00 Samling på Textilmuseet för fotografering.

13:00 Studierektor informerar sal Vestindien B+C

Onsdag 30/8

10:00 workshop, samling i Vestindien
Pågår hela dagen och kvällen.

Torsdag 1/9 - och därefter

Ordinarie schema - se Kronox

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Textil produktutveckling och entreprenörskap.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2017
Programkod: TGDEP
Programtillfälleskod: TGDEP17h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Ann-Kristin Olsson
Programansvarig Chaudhry Ahsan Shafiq

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2020

Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap

Kursinformation för Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap
Anmälningskod: T17V0
Typ: Obl.
Period: 30 mars - 7 juni

Management och estetik med inriktning mot produktkommunikation

Kursinformation för Management och estetik med inriktning mot produktkommunikation
Anmälningskod: T15V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Vetenskaplig metod för textil produktutveckling

Kursinformation för Vetenskaplig metod för textil produktutveckling
Anmälningskod: T16V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Hållbar textil utveckling

Kursinformation för Hållbar textil utveckling
Anmälningskod: T11H9
Typ: Obl.
Period: 9 december - 19 januari

Textil projekt- och affärsutveckling

Kursinformation för Textil projekt- och affärsutveckling
Anmälningskod: T09H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 19 januari

Textil Tillämpning

Kursinformation för Textil Tillämpning
Anmälningskod: T10H9
Typ: Obl.
Period: 30 september - 8 december

Trikåteknik - varptrikå

Kursinformation för Trikåteknik - varptrikå
Anmälningskod: T08H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 29 september

Våren 2019

Entreprenörskap och affärsutveckling

Kursinformation för Entreprenörskap och affärsutveckling
Anmälningskod: T55V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 31 mars

Hållbar affärs- och produktutveckling

Kursinformation för Hållbar affärs- och produktutveckling
Anmälningskod: D07V9
Typ: Obl.
Period: 1 april - 2 juni

Projektbaserat textilt utvecklingsarbete

Kursinformation för Projektbaserat textilt utvecklingsarbete
Anmälningskod: T05V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 9 juni

Hösten 2018

Textil fördjupning - innovation

Kursinformation för Textil fördjupning - innovation
Anmälningskod: T27H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 20 januari

Våren 2018

Industridesign grundkurs

Kursinformation för Industridesign grundkurs
Anmälningskod: T12V8
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 3 juni

Textil materiallära - grundkurs

Kursinformation för Textil materiallära - grundkurs
Anmälningskod: T10V8
Typ: Obl.
Period: 15 januari - 25 mars

Hösten 2017

Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan

Kursinformation för Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan
Anmälningskod: T01H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Grundläggande företagsekonomi

Kursinformation för Grundläggande företagsekonomi
Anmälningskod: T02H7
Typ: Obl.
Period: 28 augusti - 5 november

Projekt och projektplanering

Kursinformation för Projekt och projektplanering
Anmälningskod: T03H7
Typ: Obl.
Period: 6 november - 17 december