Bibliotekarie

Välkommen!

Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!

Att studera biblioteks- och informationsvetenskap idag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar ofta om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskaps-samhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Genom studiebesök, gästföreläsare, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att träffa en mentor från biblioteksfältet, som kan hjälpa dig att se hur dina kunskaper från utbildningen kan tillämpas i praktiken. Ofta leder kontakten med mentorn till ett ömsesidigt lärande och idéutbyte.

Vi har ett stort internationellt nätverk som innefattar kontakter med utbildningar i Norden, Europa och andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet har du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” i ett utvecklingsland, eller genom att delta i en biblioteks- och informations-vetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa. Dessutom kommer du att träffa lärare och studenter från andra länder under din studietid i Borås.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till vår utbildning. Vi ser fram emot att träffa dig i september och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Amanda Glimstedt och Maria Ringbo
programansvariga

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek

Kursinformation för Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
Anmälningskod: B07V1
Typ: Obl.
Period: 19 februari - 24 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
Anmälningskod: B06V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 18 februari

Hösten 2020

Bibliometrins grunder

Kursinformation för Bibliometrins grunder
Anmälningskod: B57H0
Typ: Valbar
Period: 2 december - 17 januari

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2

Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
Anmälningskod: B40H0
Typ: Obl.
Period: 1 oktober - 1 november

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
Anmälningskod: B67H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 30 september

IKT för undervisande bibliotekarier

Kursinformation för IKT för undervisande bibliotekarier
Anmälningskod: B56H0
Typ: Valbar
Period: 2 december - 17 januari

Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan

Kursinformation för Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
Anmälningskod: B06H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 1 december

Våren 2020

Barn, unga, läsning och samhället

Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället
Anmälningskod: B52V0
Typ: Valbar
Period: 4 maj - 7 juni

Bibliotek och användare 2

Kursinformation för Bibliotek och användare 2
Anmälningskod: B04V0
Typ: Obl.
Period: 21 februari - 25 mars

Elektronisk publicering med XHTML och CSS (Inställd)

31BEL1

Informationskompetens och lärande

Kursinformation för Informationskompetens och lärande
Anmälningskod: B31V0
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 3 maj

Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori

Kursinformation för Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
Anmälningskod: B48V0
Typ: Valbar
Period: 4 maj - 7 juni

Litteraturförmedling på bibliotek

Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek
Anmälningskod: B50V0
Typ: Valbar
Period: 4 maj - 7 juni

Professionell informationssökning

Kursinformation för Professionell informationssökning
Anmälningskod: B03V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 20 februari

Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer

Kursinformation för Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer
Anmälningskod: B58V0
Typ: Valbar
Period: 4 maj - 7 juni

Vetenskaplig publicering

Kursinformation för Vetenskaplig publicering
Anmälningskod: B46V0
Typ: Valbar
Period: 4 maj - 7 juni

Hösten 2019

Bibliotek i samhället 2

Kursinformation för Bibliotek i samhället 2
Anmälningskod: B35H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 3 december

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1

Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
Anmälningskod: B02H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 oktober

Information Retrieval (Inställd)

31BIF1

Informationskompetenser

Kursinformation för Informationskompetenser
Anmälningskod: B40H9
Typ: Valbar
Period: 4 december - 19 januari

Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer

Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
Anmälningskod: B03H9
Typ: Obl.
Period: 4 oktober - 3 november

Skolbibliotek: funktion och verksamhet

Kursinformation för Skolbibliotek: funktion och verksamhet
Anmälningskod: B39H9
Typ: Valbar
Period: 4 december - 19 januari

Våren 2019

Bibliotek och användare 1

Kursinformation för Bibliotek och användare 1
Anmälningskod: B01V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 20 februari

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1

Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
Anmälningskod: B03V9
Typ: Obl.
Period: 26 mars - 1 maj

Det samtida barnbiblioteket

Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket
Anmälningskod: B12V9
Typ: Valbar
Period: 2 maj - 9 juni

Digitala metoder (Inställd)

C3BDM1

Internet, samhälle och politik

Kursinformation för Internet, samhälle och politik
Anmälningskod: B06V9
Typ: Valbar
Period: 2 maj - 9 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
Anmälningskod: B02V9
Typ: Obl.
Period: 21 februari - 25 mars

Hösten 2018

Bibliotek i samhället 1

Kursinformation för Bibliotek i samhället 1
Anmälningskod: B34H8
Typ: Obl.
Period: 6 november - 5 december

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap

Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
Anmälningskod: B02H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 5 november

Kunskapsorganisation 1: Klassifikation

Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
Anmälningskod: B79H8
Typ: Obl.
Period: 6 december - 20 januari