Bibliotekarie

Välkommen!

Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!

Att studera biblioteks- och informationsvetenskap idag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar ofta om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskaps-samhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Genom studiebesök, gästföreläsare, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att träffa en mentor från biblioteksfältet, som kan hjälpa dig att se hur dina kunskaper från utbildningen kan tillämpas i praktiken. Ofta leder kontakten med mentorn till ett ömsesidigt lärande och idéutbyte.

Vi har ett stort internationellt nätverk som innefattar kontakter med utbildningar i Norden, Europa och andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet har du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” i ett utvecklingsland, eller genom att delta i en biblioteks- och informations-vetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa. Dessutom kommer du att träffa lärare och studenter från andra länder under din studietid i Borås.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till vår utbildning. Vi ser fram emot att träffa dig i september och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Amanda Glimstedt och Maria Ringbo
programansvariga

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek

 • Kursinformation för Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
 • Anmälningskod: B07V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 19 februari - 24 mars

Vetenskapsteori och forskningsmetoder II

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
 • Anmälningskod: B06V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 18 februari

Hösten 2020

Bibliometrins grunder

 • Kursinformation för Bibliometrins grunder
 • Anmälningskod: B57H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 december - 17 januari

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2

 • Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
 • Anmälningskod: B40H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 1 oktober - 1 november

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
 • Anmälningskod: B67H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 30 september

IKT för undervisande bibliotekarier

 • Kursinformation för IKT för undervisande bibliotekarier
 • Anmälningskod: B56H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 december - 17 januari

Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
 • Anmälningskod: B06H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 november - 1 december

Våren 2020

Barn, unga, läsning och samhället

 • Kursinformation för Barn, unga, läsning och samhället
 • Anmälningskod: B52V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 maj - 7 juni

Bibliotek och användare 2

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 2
 • Anmälningskod: B04V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari - 25 mars

Elektronisk publicering med XHTML och CSS (Inställd)

31BEL1

Informationskompetens och lärande

 • Kursinformation för Informationskompetens och lärande
 • Anmälningskod: B31V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 3 maj

Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori

 • Kursinformation för Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
 • Anmälningskod: B48V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 maj - 7 juni

Litteraturförmedling på bibliotek

 • Kursinformation för Litteraturförmedling på bibliotek
 • Anmälningskod: B50V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 maj - 7 juni

Professionell informationssökning

 • Kursinformation för Professionell informationssökning
 • Anmälningskod: B03V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 20 februari

Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer

 • Kursinformation för Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer
 • Anmälningskod: B58V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 maj - 7 juni

Vetenskaplig publicering

 • Kursinformation för Vetenskaplig publicering
 • Anmälningskod: B46V0
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 maj - 7 juni

Hösten 2019

Bibliotek i samhället 2

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 2
 • Anmälningskod: B35H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 3 december

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1

 • Kursinformation för Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
 • Anmälningskod: B02H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 oktober

Information Retrieval (Inställd)

31BIF1

Informationskompetenser

 • Kursinformation för Informationskompetenser
 • Anmälningskod: B40H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 december - 19 januari

Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
 • Anmälningskod: B03H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 oktober - 3 november

Skolbibliotek: funktion och verksamhet

 • Kursinformation för Skolbibliotek: funktion och verksamhet
 • Anmälningskod: B39H9
 • Typ: Valbar
 • Period: 4 december - 19 januari

Våren 2019

Bibliotek och användare 1

 • Kursinformation för Bibliotek och användare 1
 • Anmälningskod: B01V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 januari - 20 februari

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1

 • Kursinformation för Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
 • Anmälningskod: B03V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 26 mars - 1 maj

Det samtida barnbiblioteket

 • Kursinformation för Det samtida barnbiblioteket
 • Anmälningskod: B12V9
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 maj - 9 juni

Digitala metoder (Inställd)

C3BDM1

Internet, samhälle och politik

 • Kursinformation för Internet, samhälle och politik
 • Anmälningskod: B06V9
 • Typ: Valbar
 • Period: 2 maj - 9 juni

Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1

 • Kursinformation för Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
 • Anmälningskod: B02V9
 • Typ: Obl.
 • Period: 21 februari - 25 mars

Hösten 2018

Bibliotek i samhället 1

 • Kursinformation för Bibliotek i samhället 1
 • Anmälningskod: B34H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 november - 5 december

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap

 • Kursinformation för Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Anmälningskod: B02H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 3 september - 5 november

Kunskapsorganisation 1: Klassifikation

 • Kursinformation för Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
 • Anmälningskod: B79H8
 • Typ: Obl.
 • Period: 6 december - 20 januari