Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Välkommen till din nya utbildning!

Längre ner på sidan finner du schema och andra dokument som kan vara bra att läsa igenom inför första terminen. Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2018
Programkod: TGIEO
Programtillfälleskod: TGIEO18h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Arbetsorganisation och ledarskap (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E80V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 6 juni

Hösten 2020

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E70H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Organisation och ledarskap

Kursinformation för Organisation och ledarskap
Anmälningskod: E51H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E68H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Styrning av försörjningskedjor

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor
Anmälningskod: E66H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Våren 2020

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E48V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Hösten 2019

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E71H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: A89H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: E70H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Våren 2019

Introduktion till vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Introduktion till vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: E30V9
Typ: Obl.
Period: 25 mars - 9 juni

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E28V9
Typ: Obl.
Period: 21 januari - 24 mars

Hösten 2018

Introduktion till industriell ekonomi - Logistikingenjör/Arbetsorganisation och ledarskap

Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi - Logistikingenjör/Arbetsorganisation och ledarskap
Anmälningskod: E41H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E49H8
Typ: Obl.
Period: 5 november - 20 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: E42H8
Typ: Obl.
Period: 3 september - 4 november