Affärsutvecklarprogrammet Bygg

Välkommen till Högskolan i Borås och din nya utbildning!

Terminen startar den 2 september med introduktionsdagar tillsammans med Studentkåren i Borås. Den 4 september anordnas Enter - en gemensam introduktionsdag med information och festliga aktiviteter för studenter inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Mer information om Enter hittar du här.

Nedan hittar du också ditt schema med information om kursstart och lokal med mera.

Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: TGAPB
Programtillfälleskod: TGAPB19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Kimmo Kurkinen

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Affärsutvecklare Bygg

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2021

Fastighetsförvaltning

Kursinformation för Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: E78V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Ledarskap, organisation och kommunikation

Kursinformation för Ledarskap, organisation och kommunikation
Anmälningskod: E24V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Hösten 2020

Grundläggande konstruktions- och hållfasthetslära

Kursinformation för Grundläggande konstruktions- och hållfasthetslära
Anmälningskod: E49H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: E64H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Produktion grundkurs

Kursinformation för Produktion grundkurs
Anmälningskod: E36H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Våren 2020

Hösten 2019

Introduktion till affärsutvecklare bygg

Kursinformation för Introduktion till affärsutvecklare bygg
Anmälningskod: E95H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: E70H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Matematisk grundkurs, affärsutvecklare

Kursinformation för Matematisk grundkurs, affärsutvecklare
Anmälningskod: E96H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november