Affärsutvecklarprogrammet Bygg

Välkommen till Högskolan i Borås och din nya utbildning!

Terminen startar den 2 september med introduktionsdagar tillsammans med Studentkåren i Borås. Den 4 september anordnas Enter - en gemensam introduktionsdag med information och festliga aktiviteter för studenter inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Mer information om Enter hittar du här.

Nedan hittar du också ditt schema med information om kursstart och lokal med mera.

Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: TGAPB
Programtillfälleskod: TGAPB19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Kimmo Kurkinen

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Affärsutvecklare Bygg.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Examensarbete i byggteknik

 • Kursinformation för Examensarbete i byggteknik
 • Anmälningskod: R41V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 5 juni

Styrning och samordning av byggprojekt

 • Kursinformation för Styrning och samordning av byggprojekt
 • Anmälningskod: R40V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Hösten 2021

Bygg- och fastighetsjuridik

 • Kursinformation för Bygg- och fastighetsjuridik
 • Anmälningskod: E61H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Exploatering och PBL

 • Kursinformation för Exploatering och PBL
 • Anmälningskod: E101H
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Miljöklassning av byggnadsprojekt

 • Kursinformation för Miljöklassning av byggnadsprojekt
 • Anmälningskod: E62H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Våren 2021

Fastighetsförvaltning

 • Kursinformation för Fastighetsförvaltning
 • Anmälningskod: E78V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 mars

Ledarskap, organisation och kommunikation

 • Kursinformation för Ledarskap, organisation och kommunikation
 • Anmälningskod: E24V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 mars

Produktion fortsättningskurs

 • Kursinformation för Produktion fortsättningskurs
 • Anmälningskod: E94V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 6 juni

Projektering i byggprocessen

 • Kursinformation för Projektering i byggprocessen
 • Anmälningskod: E95V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 6 juni

Hösten 2020

Grundläggande konstruktions- och hållfasthetslära

 • Kursinformation för Grundläggande konstruktions- och hållfasthetslära
 • Anmälningskod: E49H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 november - 17 januari

Kvalitet och ledningssystem

 • Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
 • Anmälningskod: E64H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Produktion grundkurs

 • Kursinformation för Produktion grundkurs
 • Anmälningskod: E36H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Våren 2020

Hösten 2019

Introduktion till affärsutvecklare bygg

 • Kursinformation för Introduktion till affärsutvecklare bygg
 • Anmälningskod: E95H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Logistikens verktyg och metoder

 • Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
 • Anmälningskod: E70H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 19 januari

Matematisk grundkurs, affärsutvecklare

 • Kursinformation för Matematisk grundkurs, affärsutvecklare
 • Anmälningskod: E96H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november