Civilekonomprogrammet

Välkommen till Civilekonomprogrammet

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås. Under de närmaste fyra åren kommer du att läsa en spännande utbildning som kommer att förbereda dig för ett kvalificerat arbete som ekonom i en alltmer föränderlig, internationaliserad och digitaliserad arbetsmarknad och lägga även grunden för vidare studier på avancerad nivå.

Civilekonomprogrammet är en fyrårig utbildning med företagsekonomi som huvudområdet där de första tre åren läses på grundläggande nivå medan fjärde året läses på avancerad nivå. Utbildningen ger dig en bredd inom ekonomiområdet och ett djup inom vald inriktning; management, marknadsföring eller redovisning. Civilekonomprogrammet består av ett basblock på två år, omfattande 120 högskolepoäng och två års fördjupningsstudier omfattande 120 högskolepoäng som är specifika för den valda inriktningen. Civilekonomprogrammet avlutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Under vårterminen i årskurs 3 erbjuder Civilekonomprogrammet möjligheten till utlandsstudier som kan förläggas till aktuella samarbetsuniversitet. Om du inte väljer utlandsterminen kommer du under andra halvan av vårterminen i årskurs 3 att läsa en kurs på 15 högskolepoäng som kan genomföras som praktik på en arbetsplats.

Avklarad utbildning leder till en Civilekonomexamen. Examina översätts med Degree of Master of Science in Business and Economics.

Introduktionsmöte

Introduktionsmötet kommer att äga rum tisdagen den 3e september kl. 13:00–15.00 i Sparbankssalen.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Stavroula Wallström
Programansvarig MLO

Programadministratör Susann Evertsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema civilekonom HT19.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2023

Självständigt arbete för civilekonomexamen

 • Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
 • Anmälningskod: M54V3
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

 • Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
 • Anmälningskod: M54V3
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Självständigt arbete för civilekonomexamen

 • Kursinformation för Självständigt arbete för civilekonomexamen
 • Anmälningskod: M54V3
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 16 januari - 4 juni

Hösten 2022

Digital Marknadskommunikation

 • Kursinformation för Digital Marknadskommunikation
 • Anmälningskod: M14H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Internationell redovisning

 • Kursinformation för Internationell redovisning
 • Anmälningskod: M44H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Ledarskap och reflekterande etik

 • Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
 • Anmälningskod: M13H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Ledarskap och reflekterande etik

 • Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
 • Anmälningskod: M13H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Ledarskap och reflekterande etik

 • Kursinformation för Ledarskap och reflekterande etik
 • Anmälningskod: M13H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 6 november

Pragmatiskt förändringsledarskap

 • Kursinformation för Pragmatiskt förändringsledarskap
 • Anmälningskod: M40H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 augusti - 15 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M41H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M41H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Forskningsmetoder i företagsekonomi

 • Kursinformation för Forskningsmetoder i företagsekonomi
 • Anmälningskod: M41H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Management av affärsrelationer

 • Kursinformation för Management av affärsrelationer
 • Anmälningskod: M15H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Räkenskapsanalys och värdering

 • Kursinformation för Räkenskapsanalys och värdering
 • Anmälningskod: M45H2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Obl.
 • Period: 7 november - 15 januari

Våren 2022

Affärsdesign och investeringsbeslut

 • Kursinformation för Affärsdesign och investeringsbeslut
 • Anmälningskod: M36V2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Affärsdesign och investeringsbeslut

 • Kursinformation för Affärsdesign och investeringsbeslut
 • Anmälningskod: M36V2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Valbar
 • Period: 17 januari - 27 mars

Affärsdesign och investeringsbeslut

 • Kursinformation för Affärsdesign och investeringsbeslut
 • Anmälningskod: M36V2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Affärsjuridik II

 • Kursinformation för Affärsjuridik II
 • Anmälningskod: M49V2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Valbar
 • Period: 17 januari - 27 mars

Informationsutvinning för modern handel

 • Kursinformation för Informationsutvinning för modern handel
 • Anmälningskod: M50V2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Management och revision i professionella organisationer

 • Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
 • Anmälningskod: M02V2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Valbar
 • Period: 17 januari - 27 mars

Management och revision i professionella organisationer

 • Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
 • Anmälningskod: M02V2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Fallstudie i företagspraktik

 • Kursinformation för Fallstudie i företagspraktik
 • Anmälningskod: M48V2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Fallstudie i företagspraktik

 • Kursinformation för Fallstudie i företagspraktik
 • Anmälningskod: M48V2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Fallstudie i företagspraktik

 • Kursinformation för Fallstudie i företagspraktik
 • Anmälningskod: M48V2
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Finansieringsteori

 • Kursinformation för Finansieringsteori
 • Anmälningskod: M20H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti - 7 november

Konsumentbeteende

 • Kursinformation för Konsumentbeteende
 • Anmälningskod: M16H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Marknadskommunikation

 • Kursinformation för Marknadskommunikation
 • Anmälningskod: M15H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Redovisningsteori och koncernredovisning

 • Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
 • Anmälningskod: M19H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Balanserat management

 • Kursinformation för Balanserat management
 • Anmälningskod: M14H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Performativ managementrevision

 • Kursinformation för Performativ managementrevision
 • Anmälningskod: M13H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Skatterätt I

 • Kursinformation för Skatterätt I
 • Anmälningskod: M01H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Ekonomistyrning II

 • Kursinformation för Ekonomistyrning II
 • Anmälningskod: M21H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Marknadsundersökning och marknadsanalys

 • Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
 • Anmälningskod: M17H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Miljöekonomi

 • Kursinformation för Miljöekonomi
 • Anmälningskod: M22H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november - 16 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

 • Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
 • Anmälningskod: M18H1
 • Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Hösten 2020

Finansiell planering

 • Kursinformation för Finansiell planering
 • Anmälningskod: M26H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

Strategisk marknadsföring

 • Kursinformation för Strategisk marknadsföring
 • Anmälningskod: M28H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Grundläggande marknadsföring

 • Kursinformation för Grundläggande marknadsföring
 • Anmälningskod: M32V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Organisationsdesign och managementrecept

 • Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
 • Anmälningskod: M07H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 10 november

Redovisningens grunder och tekniker

 • Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
 • Anmälningskod: M09H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari