Civilekonomprogrammet

Välkommen till Civilekonomprogrammet

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås. Under de närmaste fyra åren kommer du att läsa en spännande utbildning som kommer att förbereda dig för ett kvalificerat arbete som ekonom i en alltmer föränderlig, internationaliserad och digitaliserad arbetsmarknad och lägga även grunden för vidare studier på avancerad nivå.

Civilekonomprogrammet är en fyrårig utbildning med företagsekonomi som huvudområdet där de första tre åren läses på grundläggande nivå medan fjärde året läses på avancerad nivå. Utbildningen ger dig en bredd inom ekonomiområdet och ett djup inom vald inriktning; management, marknadsföring eller redovisning. Civilekonomprogrammet består av ett basblock på två år, omfattande 120 högskolepoäng och två års fördjupningsstudier omfattande 120 högskolepoäng som är specifika för den valda inriktningen. Civilekonomprogrammet avlutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Under vårterminen i årskurs 3 erbjuder Civilekonomprogrammet möjligheten till utlandsstudier som kan förläggas till aktuella samarbetsuniversitet. Om du inte väljer utlandsterminen kommer du under andra halvan av vårterminen i årskurs 3 att läsa en kurs på 15 högskolepoäng som kan genomföras som praktik på en arbetsplats.

Avklarad utbildning leder till en Civilekonomexamen. Examina översätts med Degree of Master of Science in Business and Economics.

Introduktionsmöte

Introduktionsmötet kommer att äga rum tisdagen den 3e september kl. 13:00–15.00 i Sparbankssalen.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Stavroula Wallström
Programansvarig Mikael Löfström

Programadministratör Susann Evertsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema civilekonom HT19.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Balanserat management

Kursinformation för Balanserat management
Anmälningskod: M14H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Ekonomistyrning II

Kursinformation för Ekonomistyrning II
Anmälningskod: M21H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Finansieringsteori

Kursinformation för Finansieringsteori
Anmälningskod: M20H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
Typ: Valbar
Period: 30 augusti - 7 november

Konsumentbeteende

Kursinformation för Konsumentbeteende
Anmälningskod: M16H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Marknadskommunikation

Kursinformation för Marknadskommunikation
Anmälningskod: M15H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M17H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Miljöekonomi

Kursinformation för Miljöekonomi
Anmälningskod: M22H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
Typ: Valbar
Period: 8 november - 16 januari

Performativ managementrevision

Kursinformation för Performativ managementrevision
Anmälningskod: M13H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp1, CEMA
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M19H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Skatterätt I

Kursinformation för Skatterätt I
Anmälningskod: M01H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp2, CERE
Typ: Valbar
Period: 30 augusti - 16 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M18H1
Gruppnamn: ACEKO 19h1-pgrp3, CEMF
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Hösten 2020

Finansiell planering

Kursinformation för Finansiell planering
Anmälningskod: M26H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M28H0
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Grundläggande marknadsföring

Kursinformation för Grundläggande marknadsföring
Anmälningskod: M32V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: M07H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: M09H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari