Ekonomutbildning

Välkommen till Ekonomutbildningen

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Ekonomutbildningen vid Högskolan i Borås. Under de närmaste tre åren kommer du att läsa en spännande utbildning som kommer att förbereda dig för ett kvalificerat arbete som ekonom i en alltmer föränderlig, internationaliserad och digitaliserad arbetsmarknad och lägga även grunden för vidare studier på avancerad nivå.

Ekonomutbildningen är en treårig utbildning med företagsekonomi som huvudområdet där alla tre år läses på grundläggande nivå. Utbildningen ger dig en bredd inom ekonomiområdet och ett djup inom vald inriktning; management, marknadsföring eller redovisning. Ekonomutbildningen består av ett basblock på två år, omfattande 120 högskolepoäng och ett års fördjupningsstudier omfattande 60 högskolepoäng som är specifika för den valda inriktningen. Ekonomutbildningen avlutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng.

Avklarad utbildning leder till en Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi med inriktning management, marknadsföring, redovisning eller externredovisning. Examina översätts med Bachelor of Science in Business and Economics with a major in Business Administration specialisation Management, Marketing, Accounting or Financial Accounting.

Introduktionsmöte

Introduktionsmötet kommer att äga rum tisdagen den 3e september kl. 13:00–15.00 i Sparbankssalen.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Preliminär kursöversikt/blockschema för hela utbildningen (pdf).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: ACIVE
Programtillfälleskod: ACIVE19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Stavroula Wallström
Programansvarig MLO

Programadministratör Ingela Hellsten
Programadministratör Susann Evertsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema ekonomutbildning_antagna 2019.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Affärsdesign och investeringsbeslut

 • Kursinformation för Affärsdesign och investeringsbeslut
 • Anmälningskod: M36V2
 • Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

 • Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
 • Anmälningskod: M15V2
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

 • Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
 • Anmälningskod: M15V2
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp1, EKMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Forskningsmetoder på kandidatnivå

 • Kursinformation för Forskningsmetoder på kandidatnivå
 • Anmälningskod: M15V2
 • Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Management och revision i professionella organisationer

 • Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
 • Anmälningskod: M02V2
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Management och revision i professionella organisationer

 • Kursinformation för Management och revision i professionella organisationer
 • Anmälningskod: M02V2
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp1, EKMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
 • Anmälningskod: M17V2
 • Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
 • Anmälningskod: M17V2
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi

 • Kursinformation för Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
 • Anmälningskod: M17V2
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp1, EKMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Balanserat management

 • Kursinformation för Balanserat management
 • Anmälningskod: M14H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp1, EKMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

 • Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
 • Anmälningskod: M29H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
 • Typ: Valbar
 • Period: 8 november - 16 januari

Ekonomistyrning II

 • Kursinformation för Ekonomistyrning II
 • Anmälningskod: M21H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Finansieringsteori

 • Kursinformation för Finansieringsteori
 • Anmälningskod: M20H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti - 7 november

Konsumentbeteende

 • Kursinformation för Konsumentbeteende
 • Anmälningskod: M16H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Marknadskommunikation

 • Kursinformation för Marknadskommunikation
 • Anmälningskod: M15H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

 • Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
 • Anmälningskod: M17H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Performativ managementrevision

 • Kursinformation för Performativ managementrevision
 • Anmälningskod: M13H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp1, EKMA
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

 • Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
 • Anmälningskod: M19H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Skatterätt I

 • Kursinformation för Skatterätt I
 • Anmälningskod: M01H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
 • Typ: Valbar
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

 • Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
 • Anmälningskod: M18H1
 • Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Hösten 2020

Finansiell planering

 • Kursinformation för Finansiell planering
 • Anmälningskod: M26H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 8 november

Strategisk marknadsföring

 • Kursinformation för Strategisk marknadsföring
 • Anmälningskod: M28H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Grundläggande marknadsföring

 • Kursinformation för Grundläggande marknadsföring
 • Anmälningskod: M32V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Organisationsdesign och managementrecept

 • Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
 • Anmälningskod: M08H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 10 november

Redovisningens grunder och tekniker

 • Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
 • Anmälningskod: M09H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 11 november - 19 januari