Ekonomutbildning

Välkommen till Ekonomutbildningen

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Ekonomutbildningen vid Högskolan i Borås. Under de närmaste tre åren kommer du att läsa en spännande utbildning som kommer att förbereda dig för ett kvalificerat arbete som ekonom i en alltmer föränderlig, internationaliserad och digitaliserad arbetsmarknad och lägga även grunden för vidare studier på avancerad nivå.

Ekonomutbildningen är en treårig utbildning med företagsekonomi som huvudområdet där alla tre år läses på grundläggande nivå. Utbildningen ger dig en bredd inom ekonomiområdet och ett djup inom vald inriktning; management, marknadsföring eller redovisning. Ekonomutbildningen består av ett basblock på två år, omfattande 120 högskolepoäng och ett års fördjupningsstudier omfattande 60 högskolepoäng som är specifika för den valda inriktningen. Ekonomutbildningen avlutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng.

Avklarad utbildning leder till en Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi med inriktning management, marknadsföring, redovisning eller externredovisning. Examina översätts med Bachelor of Science in Business and Economics with a major in Business Administration specialisation Management, Marketing, Accounting or Financial Accounting.

Introduktionsmöte

Introduktionsmötet kommer att äga rum tisdagen den 3e september kl. 13:00–15.00 i Sparbankssalen.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Preliminär kursöversikt/blockschema för hela utbildningen (pdf).

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: ACIVE
Programtillfälleskod: ACIVE19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Stavroula Wallström
Programansvarig Mikael Löfström

Programadministratör Ingela Hellsten
Programadministratör Susann Evertsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema ekonomutbildning_antagna 2019.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Balanserat management

Kursinformation för Balanserat management
Anmälningskod: M14H1
Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp1, EKMA
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Ekonomistyrning - Beslutsanalys

Kursinformation för Ekonomistyrning - Beslutsanalys
Anmälningskod: M29H1
Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
Typ: Valbar
Period: 8 november - 16 januari

Ekonomistyrning II

Kursinformation för Ekonomistyrning II
Anmälningskod: M21H1
Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Finansieringsteori

Kursinformation för Finansieringsteori
Anmälningskod: M20H1
Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
Typ: Valbar
Period: 30 augusti - 7 november

Konsumentbeteende

Kursinformation för Konsumentbeteende
Anmälningskod: M16H1
Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Marknadskommunikation

Kursinformation för Marknadskommunikation
Anmälningskod: M15H1
Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Marknadsundersökning och marknadsanalys

Kursinformation för Marknadsundersökning och marknadsanalys
Anmälningskod: M17H1
Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Performativ managementrevision

Kursinformation för Performativ managementrevision
Anmälningskod: M13H1
Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp1, EKMA
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 16 januari

Redovisningsteori och koncernredovisning

Kursinformation för Redovisningsteori och koncernredovisning
Anmälningskod: M19H1
Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Skatterätt I

Kursinformation för Skatterätt I
Anmälningskod: M01H1
Gruppnamn: ACIVE19h-pgrp2, EKRE
Typ: Valbar
Period: 30 augusti - 16 januari

Tjänstemarknadsföring och servicelogik

Kursinformation för Tjänstemarknadsföring och servicelogik
Anmälningskod: M18H1
Gruppnamn: ACIVE19h-prgrp3, EKMF
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Hösten 2020

Finansiell planering

Kursinformation för Finansiell planering
Anmälningskod: M26H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 8 november

Strategisk marknadsföring

Kursinformation för Strategisk marknadsföring
Anmälningskod: M28H0
Typ: Obl.
Period: 9 november - 17 januari

Våren 2020

Grundläggande marknadsföring

Kursinformation för Grundläggande marknadsföring
Anmälningskod: M32V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 29 mars

Hösten 2019

Organisationsdesign och managementrecept

Kursinformation för Organisationsdesign och managementrecept
Anmälningskod: M08H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 10 november

Redovisningens grunder och tekniker

Kursinformation för Redovisningens grunder och tekniker
Anmälningskod: M09H9
Typ: Obl.
Period: 11 november - 19 januari