Energiingenjör

Välkommen till Högskolan i Borås och din nya utbildning!

Terminen startar den 2 september med introduktionsdagar tillsammans med Studentkåren i Borås. Den 4 september anordnas Enter - en gemensam introduktionsdag med information och festliga aktiviteter för studenter inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Mer information om Enter hittar du här.

Nedan hittar du också ditt schema med information om kursstart och lokal med mera.

Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: TGENA
Programtillfälleskod: TGENA19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Päivi Ylitervo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Energiingenjör Blockschema

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Examensarbete i energiteknik

 • Kursinformation för Examensarbete i energiteknik
 • Anmälningskod: R31V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Industriprojekt för energiingenjörer

 • Kursinformation för Industriprojekt för energiingenjörer
 • Anmälningskod: R37V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Hösten 2021

CAD för VVS-installationer

 • Kursinformation för CAD för VVS-installationer
 • Anmälningskod: E79H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Elanläggnings- och reläskyddsteknik

 • Kursinformation för Elanläggnings- och reläskyddsteknik
 • Anmälningskod: E108H
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet

 • Kursinformation för Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
 • Anmälningskod: E80H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 7 november

Styr- och reglerteknik – smarta hus

 • Kursinformation för Styr- och reglerteknik – smarta hus
 • Anmälningskod: E107H
 • Typ: Obl.
 • Period: 8 november - 16 januari

Våren 2021

Fjärrvärme och fjärrkyla

 • Kursinformation för Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Anmälningskod: E55V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 mars - 6 juni

Hösten 2020

Tillämpad matematik och statistik

 • Kursinformation för Tillämpad matematik och statistik
 • Anmälningskod: E16H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 31 augusti - 1 november

Ventilations- och uppvärmningssystem 1

 • Kursinformation för Ventilations- och uppvärmningssystem 1
 • Anmälningskod: E83H0
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 november - 17 januari

Våren 2020

Linjär algebra och differentialekvationer

 • Kursinformation för Linjär algebra och differentialekvationer
 • Anmälningskod: E28V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 22 mars

Ventilations- och uppvärmningssystem 2

 • Kursinformation för Ventilations- och uppvärmningssystem 2
 • Anmälningskod: E97V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2019

Introduktion Energiteknik och förnybar energi

 • Kursinformation för Introduktion Energiteknik och förnybar energi
 • Anmälningskod: E88H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 3 november

Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer

 • Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
 • Anmälningskod: E36H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 4 november - 19 januari