Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem! Nu har du sex spännande och lärorika terminer framför dig. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Kopplingen till yrkeslivet i fritidshem och skola finns som en röd tråd genom hela utbildningen.

Som student vid Högskolan i Borås kommer en del av din studietid att vara förlagd till fritidshem och skolor, det vill säga så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att få genomföra din VFU ska du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första utbildningsdagen. För att få gå ut på VFU behöver du visa upp ett utdrag ur ditt belastningsregister och detta begär du ut hos polisen. Blanketter för detta hittar du under snabblänkar.

Att läsa på högskolan innebär stor frihet men också stort eget ansvar. Att läsa på 100 % innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser alla lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Almström Persson, Gunilla, Blomström, Vendela, Vogel, Anna, Wirdenäs, Karolina (2016). Språk i samspel, Retorik för pedagoger. Aglatuq HB, Stockholm.

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s)

Högskolan i Borås använder lärplattformen Ping Pong och vid tre tillfällen under vecka 35 får du som ny programstudent möjlighet till PING PONG-introduktion. Mer information finner du på Studentwebben (svenska sidan) https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-och-aktiviteter/PING-PONG/

Även om den första kursen är gemensam för alla lärarutbildningar vid Högskolan i Borås kommer du att träffa de andra som har valt samma inriktning som du, i studiegruppen och i seminariegrupper.

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Varmt välkommen! Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: LGGFR
Programtillfälleskod: LGGFR19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.
Information om utlandsstudier

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3).

Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se
Telefon: 033-435 4013 (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00)

Har du frågor kring val av studier och kommande arbetsliv?
Kontakta studie- och karriärvägledningen

Programansvarig: Jonas Johansson

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistor i respektive kursplan. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera i Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem III: Vetenskapliga perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem III: Vetenskapliga perspektiv
 • Anmälningskod: L07V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 17 januari - 27 mars

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

 • Kursinformation för Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Anmälningskod: L20V2
 • Typ: Obl.
 • Period: 28 mars - 5 juni

Hösten 2021

Fritidspedagogisk verksamhet II

 • Kursinformation för Fritidspedagogisk verksamhet II
 • Anmälningskod: L25H1
 • Typ: Obl.
 • Period: 30 augusti - 16 januari

Våren 2021

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
 • Anmälningskod: L05V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 18 januari - 21 februari

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
 • Anmälningskod: L06V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 22 februari - 28 mars

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
 • Anmälningskod: L13V1
 • Typ: Obl.
 • Period: 29 mars - 6 juni

Hösten 2020

Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

 • Kursinformation för Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Anmälningskod: L21H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

 • Kursinformation för Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Anmälningskod: L20H0
 • Typ: Valbar
 • Period: 31 augusti - 17 januari

Våren 2020

Fritidspedagogisk verksamhet I

 • Kursinformation för Fritidspedagogisk verksamhet I
 • Anmälningskod: L03V0
 • Typ: Obl.
 • Period: 20 januari - 7 juni

Hösten 2019

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare

 • Kursinformation för Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
 • Anmälningskod: L01H9
 • Typ: Obl.
 • Period: 2 september - 19 januari