Industriell ekonomi - affärsingenjör

Välkommen till Högskolan i Borås och din nya utbildning!

Terminen startar den 2 september med introduktionsdagar tillsammans med Studentkåren i Borås. Den 4 september anordnas Enter - en gemensam introduktionsdag med information och festliga aktiviteter för studenter inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Mer information om Enter hittar du här.

Nedan hittar du också ditt schema med information om kursstart och lokal med mera.

Vi ses i september!

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIEA19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Affärsingenjör maskin

Blockschema Affärsingenjör bygg

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2021

Byggnadsprojekt

Kursinformation för Byggnadsprojekt
Anmälningskod: E21H1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E06H1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E12H1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E12H1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Produktutveckling

Kursinformation för Produktutveckling
Anmälningskod: E15H1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E10H1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Styrning av försörjningskedjor

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor
Anmälningskod: E09H1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Styrning av försörjningskedjor

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor
Anmälningskod: E09H1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Våren 2021

Fastighetsförvaltning

Kursinformation för Fastighetsförvaltning
Anmälningskod: E78V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Lean Management

Kursinformation för Lean Management
Anmälningskod: E30V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Lean Management

Kursinformation för Lean Management
Anmälningskod: E30V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Mätningsteknik

Kursinformation för Mätningsteknik
Anmälningskod: E11V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Operationsanalys

Kursinformation för Operationsanalys
Anmälningskod: E83V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E79V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E79V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Produktionssimulering

Kursinformation för Produktionssimulering
Anmälningskod: E82V1
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Projektteknik

Kursinformation för Projektteknik
Anmälningskod: E07V1
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 22 mars - 6 juni

Hösten 2020

Byggnadsfysik och energi i byggnader

Kursinformation för Byggnadsfysik och energi i byggnader
Anmälningskod: E27H0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E67H0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: E64H0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: E64H0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: E50H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Produktion I

Kursinformation för Produktion I
Anmälningskod: E29H0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Produktionsteknik

Kursinformation för Produktionsteknik
Anmälningskod: E74H0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Våren 2020

Datorstödd konstruktion - IE

Kursinformation för Datorstödd konstruktion - IE
Anmälningskod: E91V0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram

Kursinformation för Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram
Anmälningskod: E93V0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram

Kursinformation för Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram
Anmälningskod: E93V0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Industriell ekonomi

Kursinformation för Industriell ekonomi
Anmälningskod: E24V0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Industriell ekonomi

Kursinformation för Industriell ekonomi
Anmälningskod: E24V0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Introduktion till Byggteknik med Ritteknik

Kursinformation för Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
Anmälningskod: E50V0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E51V0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E51V0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: E94V0
Gruppnamn: Byggteknik
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: E94V0
Gruppnamn: Maskinteknik
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2019

Introduktion till industriell ekonomi - Affärsingenjör

Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi - Affärsingenjör
Anmälningskod: E74H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E80H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: E75H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november