Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Välkommen till Högskolan i Borås och din nya utbildning!

Terminen startar den 2 september med introduktionsdagar tillsammans med Studentkåren i Borås. Den 4 september anordnas Enter - en gemensam introduktionsdag med information och festliga aktiviteter för studenter inom Akademin för textil, teknik och ekonomi. Mer information om Enter hittar du här.

Nedan hittar du också ditt schema med information om kursstart och lokal med mera.

Vi ses i september!

Schema 

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: Hösten 2019
Programkod: TGIEO
Programtillfälleskod: TGIEO19h
Studietakt: Heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Blockschema Arbetsorganisation och ledarskap (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong/Canvas, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2022

Examensarbete i Industriell ekonomi

Kursinformation för Examensarbete i Industriell ekonomi
Anmälningskod: E13V2
Typ: Obl.
Period: 17 januari - 5 juni

Hösten 2021

Materialplanering och styrning på grundnivå

Kursinformation för Materialplanering och styrning på grundnivå
Anmälningskod: E12H1
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Organisation och ledarskap

Kursinformation för Organisation och ledarskap
Anmälningskod: E11H1
Typ: Obl.
Period: 8 november - 16 januari

Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning

Kursinformation för Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
Anmälningskod: E10H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Styrning av försörjningskedjor

Kursinformation för Styrning av försörjningskedjor
Anmälningskod: E09H1
Typ: Obl.
Period: 30 augusti - 7 november

Våren 2021

Operativ verksamhetsstyrning

Kursinformation för Operativ verksamhetsstyrning
Anmälningskod: E79V1
Typ: Obl.
Period: 18 januari - 21 mars

Hösten 2020

Grundläggande statistik med regressionsanalys

Kursinformation för Grundläggande statistik med regressionsanalys
Anmälningskod: E67H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Kvalitet och ledningssystem

Kursinformation för Kvalitet och ledningssystem
Anmälningskod: E64H0
Typ: Obl.
Period: 31 augusti - 1 november

Logistikens verktyg och metoder

Kursinformation för Logistikens verktyg och metoder
Anmälningskod: E50H0
Typ: Obl.
Period: 2 november - 17 januari

Våren 2020

Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram

Kursinformation för Grunder för uppföljning i kalkyleringsprogram
Anmälningskod: E93V0
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E51V0
Typ: Obl.
Period: 20 januari - 22 mars

Vetenskapsteori och metod

Kursinformation för Vetenskapsteori och metod
Anmälningskod: E94V0
Typ: Obl.
Period: 23 mars - 7 juni

Hösten 2019

Introduktion till industriell ekonomi - Logistikingenjör/Arbetsorganisation och ledarskap

Kursinformation för Introduktion till industriell ekonomi - Logistikingenjör/Arbetsorganisation och ledarskap
Anmälningskod: E78H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november

Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi

Kursinformation för Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
Anmälningskod: E81H9
Typ: Obl.
Period: 4 november - 19 januari

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling

Kursinformation för Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
Anmälningskod: E76H9
Typ: Obl.
Period: 2 september - 3 november